De vierkante rotondes verdwijnen uit Stadskanaal

Een vierkante rotonde in Stadskanaal
Een vierkante rotonde in Stadskanaal © Google Street View
De vierkante rotondes verdwijnen uit Stadskanaal. De gemeente heeft besloten om de opvallende verkeerspleinen bij het busstation en het politiebureau om te vormen tot voorrangskruispunten.
De maatregel maakt onderdeel uit van een nieuw verkeersplan waarin de bereikbaarheid van het centrum voor fietsers centraal komt te staan.

Fietsstraat

Zo komt er een fietsstraat bij het centrum. Een fietsstraat bestaat uit twee rijstroken van twee meter breed voor fietsers met daartussen een rijstrook van 2,5 meter voor auto's. Bij het stadshart komen extra parkeerplaatsen voor mensen die snel een boodschapje willen doen.

Stof opwaaien

Op de nieuwe kruisingen die de vierkante rotondeskomen te vervangen, krijgen fietsers voorrang. De vierkante rotondes deden veel stof opwaaien bij de invoering ervan in 2002. Bij de gemeente kwamen veel klachten binnen omdat verkeersgebruikers zich onveilig voelden.

Bijeenkomst

Op 18 december worden de inwoners van Stadskanaal geïnformeerd over de plannen tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis.