Gasberaad haalt uit naar eigen regiobestuurders

© Jos Schuurman / FPS /Archief
Het Groninger Gasberaad haalt in een open brief uit naar gemeente- en provinciebestuurders. Kern van de boodschap: ga aan het roer staan en laat je niet met een kluitje in het riet sturen.
Uit de brief blijkt de onvrede van het Gasberaad over de huidige gang van zaken. De koepelorganisatie van maatschappelijke organisaties in het Groningse aardbevingsgebied roept de regionale bestuurders op het heft in handen te nemen.

Toenemende chaos

'Wij zien vooral een toenemende chaos, die alle ingrediënten in zich heeft voor het perfecte recept van de volgende ramp. Alleen u, heren en dames bestuurders van Groningen, kunt hier nog iets aan doen. Het moet nu gebeuren.'

Keiharde garanties

Neem geen genoegen met loze beloften als het gaat om de aanpak en uitvoering van de versterking van beschadigde huizen, luidt het dringende advies. Minister Eric Wiebes moet met keiharde financiële garanties over de brug komen, vindt het Gasberaad.

Irritatie

De instemming van de regionale overheden met het plan wekt irritatie bij het Gasberaad: 'Wij hadden stellig de indruk dat u níet instemde met het plan, maar het besluit overliet aan de NCG (Nationaal Coördinator Groningen -red.) Tot onze verbazing lazen we enkele dagen later op de website van de NCG dat Rijk, provincie en gemeenten 'overeenstemming hebben bereikt' over het Plan van Aanpak. Wat hebben wij gemist?'

Slecht plan

Het is een plan waar niemand de verantwoordelijkheid voor neemt, concludeert het Gasberaad. 'Gaan we straks echt een slecht plan uitvoeren waar niemand politiek aanspreekbaar op is?'

Wantrouwen

Ook de aanstaande benoeming van de nieuwe Nationaal Coördinator Groningen (NCG) stuit op wantrouwen: 'In de praktijk was en is de NCG niet meer en niet minder dan een ambtenaar van het ministerie van EZK (ministerie van Economische Zaken en Klimaat - red.)' Daar zitten we niet echt op te wachten, stelt het Gasberaad.

Tweespalt

In de brief worden de regionale bestuurders ook gewaarschuwd voor onderlinge tweespalt: '(...) het is verleidelijk om alvast voor uw eigen gemeente van alles te claimen of te ritselen. Daar bent u ten slotte voor ingehuurd. Maar uiteindelijk zullen ook uw inwoners eronder lijden wanneer u zich laat uitspelen tegen uw buurgemeente.'

Regionale stuurgroep

Daarom pleit het Gasberaad voor één regionale stuurgroep, die de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied aanstuurt en coördineert. 'Groningers hebben recht op die duidelijkheid. Ze hebben recht op volksvertegenwoordigers en bestuurders die onvermoeibaar voor hen knokken. Wij rekenen op u!', besluiten voorzitter Jan Wigboldus en secretaris Susan Top hun brief.