Groningse bodem daalt het meest van Nederland

De rode vlek laat de sterke bodemdaling in Groningen zien
De rode vlek laat de sterke bodemdaling in Groningen zien © Bodemdalingskaart.nl
De bodemdaling in onze provincie is het grootst van Nederland. Dat blijkt uit de zogenoemde bodemdalingskaart van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG).
Ook in het westen van het land hebben ze te maken met een flink dalende bodem. De digitale landkaart, gevoed door informatie van satellietradars, GPS, en zwaartekracht- metingen, wordt dinsdag gepresenteerd tijdens het congres Geobuzz in Den Bosch.

Ernst van het probleem

Volgens onderzoeksleider Ramon Hanssen van de TU Delft laat de kaart de ernst van het probleem van bodemdaling in Nederland goed zien. De kaart laat, naast de verschillende grondsoorten in Nederland, ook de locatie van olie- of gasvelden zien.
´De kaart wordt actueel gehouden met de nieuwe satellietmetingen die dagelijks beschikbaar komen. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden bijgehouden of de bodemdaling afneemt bij verminderde gaswinning in Groningen.'

Delfstoffenwinning en asfaltwegen

Volgens de onderzoekers wordt de versnelde bodemverzakking onder meer veroorzaakt door delfstoffenwinning en de relatief warme zomers, waardoor veenbodems meer uitdrogen.
Ook het zwaar belasten van veen-kleigrond door gebouwen en asfaltwegen spelen een rol. De nieuwe kaart is te zien op de website bodemdalingskaart.nl.