Marita Schreur nieuwe bestuurder Kopland

Een dakloze in de stad Groningen
Een dakloze in de stad Groningen © Jos Schuurman / FPS (archief)
Marita Schreur wordt de nieuwe bestuurder van opvangorganisaties Zienn en Het Kopland. Zienn zet zich met opvang, wonen en thuisondersteuning in voor dak- en thuisloze mensen in Groningen en Friesland.
Het Kopland doet datzelfde in Groningen en Drenthe en biedt ook opvang aan vrouwen en gezinnen die een huiselijk geweld-situatie ontvluchten.
De beide opvangorganisaties vormen sinds begin dit jaar één groep, hebben een gezamenlijke Raad van Toezicht, management en bestuurder. Die bestuursfunctie wordt vanaf 1 januari ingevuld door Marita Schreur.

Interimbestuurder

Marita Schreur was tot voor kort interim bestuurder van de Burgemeester Harmsma School in Gorredijk. Van 2010 tot en met 2013 was ze voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). Daarvoor was ze directeur bij het Agentschap Telecom.
Schreur volgt Alice Vellinga op die in juli van dit jaar aan de slag ging als voorzitter College van Bestuur bij scholengemeenschap CS Vincent van Gogh College in Drenthe.