'Regionale politiek heeft nauwelijks oog voor zzp'ers'

Frank Alfrink, directeur ZZP Nederland
Frank Alfrink, directeur ZZP Nederland © RTV Noord
Zzp'ers in Groningen krijgen binnenkort een eigen, regionale belangenorganisatie. ZZP Nederland wil dat zzp'ers en gemeenten elkaar beter leren begrijpen en meer voor elkaar gaan betekenen.
Onlangs is in Amsterdam al de eerste plaatselijke zzp-lobbyorganisatie opgezet: ZZP Mokum. Voordat de nieuwe gemeentebesturen na de gemeenteraadsverkiezingen zijn geïnstalleerd wil 'moederorganisatie' ZZP Nederland ook hier, om te beginnen in de nieuwe gemeente Groningen, een eigen lokale vertegenwoordiging hebben. NoordZaken spreekt met directeur Frank Alfrink van ZZP Nederland - gevestigd in Groningen - over het initiatief.
Waarom hebben zzp'ers een regionale of lokale vertegenwoordiging nodig?
'We hebben goed gekeken naar de relatie tussen zzp'ers en gemeenten. Die is er eigenlijk nauwelijks. In de meeste partijprogramma's wordt het woord zzp'er meestal verbonden met armoedebeleid, gericht op ondersteunen van zelfstandigen die niet genoeg verdienen.'
'Een gemeente kan zelfstandigenbeleid veel breder inhoud geven door zzp'ers te ondersteunen en te voeden. Dat is voor de gemeente belangrijk want als zelfstandigen floreren, dan is dat goed voor de plaatselijke economie en het bevordert de sociale samenhang. Maar dat bredere beleid voor de zzp'er die wel voldoende inkomen verdient ontbreekt volledig.'
Waarom is vanuit de zelfstandige gedacht een eigen lokale vertegenwoordiging zinvol?
'Wij vinden dat we als belangenorganisatie een taak hebben. In Amsterdam hebben we 5.000 leden, dus het ligt voor de hand dat we daar wat doen. Stad-Groningen inclusief de nieuwe dorpen Ten Boer en Haren, telt zo'n 10.000 zelfstandigen, waarvan er 700 zijn bij zzp-belangenorganisaties zijn aangesloten. We willen daarvoor een kwalitatief goede vertegenwoordiging hebben richting gemeenten. We doen het overigens samen met zusterorganisatie ikonderneemhet.nl.'
Wat hebben de zelfstandigen aan een lokale zzp-organisatie?
'Het gaat over werk, het kan zzp'ers opdrachten opleveren. Voor de gemeente is het belangrijk te weten welk werk door zelfstandigen kan worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het hovenierswerk. Dat kan worden uitbesteed aan hoveniers in de wijk waar het werk gedaan moet worden. Maar gemeenten kunnen ook meer doen met cateraars, marketeers, ict'ers en zelfstandigen in andere beroepsgroepen.'
'We willen dat versterken door een register te maken van plaatselijke zzp'ers zodat die ook onderling kunnen samenwerking en samen kunnen inschrijven op klussen van de gemeente.'
'Met een betere organisatie van zzp'ers heeft de gemeente een betere gesprekspartner en het kan een markt van een paar duizend zelfstandigen beter toegankelijk maken.'
'Overigens kan een regionale zzp-organisatie ook voor het bedrijfsleven nuttig zijn. Het kwam in gesprekken met de gemeente Eemsmond naar voren. Bedrijven hebben er veel vacatures. Maar bedrijven denken niet heel snel aan zzp'ers die daar wat kunnen betekenen. Bedrijven willen graag een flexibele schil, maar ze weten niet goed hoe ze moeten zoeken onder zzp'ers.'
Denkt u dat onder Groningse zzp'ers behoefte bestaat aan een eigen lokale vertegenwoordiging?
'Op een verkiezingsavond die we vorige week in Groningen hielden was er steun voor het idee van een eigen plaatselijke zzp-organisatie. Het ging over zaken als aanbestedingsbeleid, starten vanuit een uitkering als zzp'er en wat onderwijs kan betekenen voor zzp'ers. Er is gewoon te weinig organisatie van de kant van zelfstandigen om serieus over dergelijke thema's met de gemeente te kunnen spreken.'
Zelfstandigen zijn individueel opererende mensen die veelal zelf voor dat bestaan hebben gekozen. Hoe gaan jullie die organiseren?
'Veel zelfstandigen zijn beter in hun vak dan in andere facetten van ondernemerschap. De financiën doen gaat vaak nog wel, ook omdat het moet, maar zaken als acquisitie vinden veel zzp'ers al een lastig onderwerp. We zullen ze duidelijk moeten maken dat een zekere organisatiegraad voordelen biedt.'
ZZP Nederland is nu enkele jaren actief, wat hebben jullie weten te bereiken voor jullie leden?
'We zijn met zo'n 43.600 aangesloten leden grootste zzp-belangenbehartiger geworden. We zijn een serieuze gesprekspartner in drie grote discussies: die over het verplichte pensioen, die over de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en die over de gezagsverhoudingen tussen werkgever en zzp'er. We zitten aan tafel in Den Haag en bij de belangrijke verzekeraars en we hebben korte lijnen met de Tweede Kamerleden. Er wordt naar ons geluisterd, maar het is duwen en trekken. Belangenbehartiging is een zaak van de lange adem.'