Wetterskip Fryslân trekt miljoenen uit om voeten droog te houden

© Jannes Wiersema
Wetterskip Fryslân wil komend jaar bijna 47 miljoen investeren in het waterbeheer en duurzame maatregelen in Friesland en het Groningse Westerkwartier.
Dat staat in de conceptbegroting van het dagelijks bestuur.

Verbetering Lauwersmeerdijk

Het waterschap investeert 21 miljoen euro in maatregelen om overstromingen en
wateroverlast tegen te gaan. Daarbij gaat het vooral om dijkverbetering en het verhogen en
versterken van oevers en kades. Een belangrijk project is de verbetering
van de Lauwersmeerdijk.

Waterkwaliteit

Zo'n 17 miljoen euro gaat naar het verbeteren van de aan- en afvoer van water, evenals naar renovaties van gemalen en de aanleg van waterbergingen. Zo'n 5 miljoen euro wordt in het verbeteren van de waterkwaliteit geïnvesteerd.
Daarnaast wordt er nog geld gestoken in de aanleg van zonnepanelen bij de waterzuiveringsinstallaties en het verbeteren van de slibverwerkingsinstallaties om de CO2-uitstoot te verminderen.

Tarief omhoog

De tarieven van het waterschap zullen komend jaar gemiddeld met 1,9 procent stijgen. Het algemeen bestuur van het Wetterskip bespreekt de begroting op 27 november in de commissievergadering, waarna het bestuur op 11 december een definitief besluit neemt.