ESA en EBG gaan met 5G-experiment de ruimte in

Een communicatiesatelliet
Een communicatiesatelliet © USAF/Wikimedia Commons
De Europese ruimtevaartorganisatie ESA en de Economic Board zijn op zoek naar bedrijven en organisaties die het 5G-experiment met supersnel mobiel internet een impuls kunnen geven.
De bedrijven kunnen in Noord-Groningen aan de slag met de combinatie van 5G en satellietcommunicatie.

Satellietcommunicatie

Voor de zomer maakten ESA en de Economic Board Groningen (EBG) bekend samen te gaan werken. ESA haakt aan bij het 5G-project door satellietcommunicatie toe te voegen aan het experimentele 5G-mobielinternetnetwerk in Noord-Groningen.
5G is de volgende generatie mobiel internet. Het is zo'n honderd keer sneller dan 4G, stukken betrouwbaarder en het kost veel minder energie.

Nuttig

Dataverkeer via de satelliet kan de 5G-datacommunicatie op land ondersteunen. Dat is voor allerlei toepassingen enorm nuttig, schetste Rita Rinaldo van ESA woensdag op een bijeenkomst bij ESA in Noordwijk voor ondernemers die 5G voor hun bedrijf willen gebruiken. Vanuit ESA is per project maximaal een half miljoen euro beschikbaar. EBG heeft voor regionale bedrijven maximaal 50.000 euro in de pot.
Communicatie via de ruimte is van grote waarde voor het 5G-netwerk
Rita Rinaldo - ESA
'Communicatie via de ruimte is van grote waarde voor het 5G-netwerk', zei Rinaldo. 'Satellieten kunnen de reikwijdte en betrouwbaarheid van het 5G-netwerk versterken. Satellieten die de aarde observeren en navigatiesatellieten kunnen in het 5G-netwerk worden geïntegreerd.'

Zelfvarende schepen

Zo kunnen bijvoorbeeld onbemande schepen in de haven weliswaar varen en communiceren via 5G. Zodra ze het zeegat uitvaren, is dat netwerk niet meer beschikbaar en kunnen satellieten de schepen begeleiden en in de gaten houden.
Zeehavenbeheerder Groningen Seaports bereidt zich hier al op voor en is een van de eerste bedrijven die aan de slag gaan met de combinatie van 5G en space-communication. Volgens manager digitale innovatie Henk Zwetsloot van Groningen Seaports zijn die zelfvarende schepen dichterbij dan velen denken. Hij verwacht ze binnen vijf jaar in de haven.

Gezond binnenklimaat

Ook andere bedrijven hebben concrete ideeën over integratie van 5G en satellietcommunicatie.
Advanced Climate Systems uit Leens wil data van buitensensoren op gebouwen die bijvoorbeeld luchtkwaliteit meten via satellieten binnenhalen. Die kunnen dan gecombineerd worden met 5G-data van temperatuur- en luchtvochtigheidssensoren in gebouwen om het binnenklimaat zo gezond en aangenaam mogelijk te houden.

Europese bedrijven

ESA is voor de Economic Board niet alleen vanwege de satelliettechniek een belangrijke partij, maar ook omdat de ruimtevaartorganisatie de weg opent naar andere bedrijven in Europa die met de combinatie van 5G en satellieten bezig zijn.
Economic Board biedt die bedrijven de mogelijkheid in de 5G-proeftuin in Noord-Groningen aan de slag te gaan.

Project komt tot leven

5G-projectleider Peter Rake is enthousiast over de start van het 5G-ruimteproject. 'Het komt nu tot leven. We voegen iets toe dat de basis van ons idee versterkt.'
Dat ESA juist voor Noord-Groningen kiest, komt volgens Rake vooral doordat er projecten op allerlei gebieden zijn gestart: in de landbouw met drones, ziekenzorg op afstand, met zelfrijdende busjes en op het terrein van openbare veiligheid. Dat maakt het voor bedrijven uit andere landen aantrekkelijk om er in te stappen.

Is 5G in Groningen echt 5G?
De 5G-proeftuin in Noord-Groningen functioneert nog met de rem erop. Dat komt doordat het defensie-afluisterstation in Burum op dezelfde 3,5 GHz-frequentie opereert als het 5G-netwerk. De veertig schotels bij het Friese dorp onderscheppen er satellietcommunicatie mee in landen als Afghanistan.
Met een actief 5G-netwerk in Noord-Groningen lukt afluisteren niet. Boven de lijn Amsterdam - Coevorden mag daarom 5G-communicatie niet worden gebruikt. Er zijn nog twee andere frequenties waarop 5G gebruikt kan worden, maar die werken minder goed.
Omdat de 3,5 GHz-frequentie het meest efficiënt is, willen operators zoals telecompartijen eigenlijk alleen daarmee aan de slag. Het huidige 5G in Groningen is eigenlijk meer een stapeling van 4G-technieken.
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoekt TNO of er mogelijkheden zijn om het 5G-project en het afluisteren naast elkaar te laten bestaan. 5G-manager Peter Rake van de Economic Board Groningen verwacht daar weinig van.
Volgens Rake is het onontkoombaar dat de 3,5 GHz-frequentie voor 5G gebruikt gaat worden. Want ook landen om ons heen willen dat. 'En als het in Duitsland wordt toegepast zit Burum met een vergelijkbaar probleem', aldus Rake. 'Dat zal in 2020 waarschijnlijk al het geval zijn. Met het handhaven van de 3,5 GHz-frequentie voor het afluisteren zullen op termijn hoe dan ook moeilijkheden ontstaan.'
Voorzichtig wordt in Den Haag gedacht aan verplaatsing van het satellietgrondstation. Naast het onderzoek van TNO verkennen de ministeries van BZK en Defensie momenteel de mogelijkheden ervan. Hoger gelegen plekken zijn als vestigingslocatie daarvoor het meest geschikt. De Italiaanse Alpen zouden als eerste in beeld zijn.