Miljoenen voor aanpak bruggen Van Starkenborghkanaal

De Gerrit Krolbrug in Stad
De Gerrit Krolbrug in Stad © Martin Nuver/112 Groningen
Het Rijk investeert nog eens 162 miljoen euro in de verbetering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. Er worden onder meer acht bruggen aangepakt, waarvan drie in de stad Groningen.
Het gaat om de Gerrit Krolbrug, de Paddepoelsterbrug en de brug in de busbaan langs de Oosterhamrikkade. De bruggen moeten verhoogd worden, zodat er grotere schepen langs kunnen.

Brug in de busbaan

'Er ligt nu een brug die te laag en te smal is voor de grote schepen', zegt projectleider Zjèf Budé van Rijkswaterstaat over de brug in het Oosterhamriktracé. 'Samen met de gemeente gaan we kijken op welke plek daar een nieuwe brug moet komen. En hoe die zo gemaakt kan worden dat de bussen en de ambulances goed kunnen doorrijden.'
'Het is een uitdaging om daar een goede ontsluiting te maken voor de stad, die zo min mogelijk belemmerend werkt voor de hoofdvaarweg.'

Paddepoelsterbrug

De voorbereidingen voor het werk aan de Gerrit Krolbrug zijn vorig jaar al gestart. De Paddepoelsterbrug werd eind september kapot gevaren en is intussen verwijderd. Komend jaar wordt onderzocht óf er een brug terugkomt en zo ja, wat voor type. Het is dus ook mogelijk dat er helemaal geen brug terugkomt.
'We kijken naar elke mogelijke optie', zegt Budé. 'Dus een brug, een fietsbrug, maar ook alternatieve routes voor fietsers.'

Overleg met omwonenden

Uit overleg met de Veiligheidsregio is al gebleken dat de brug geen onderdeel uitmaakt van een belangrijke aanrijroute voor de hulpdiensten. 'In januari willen we met de omwonenden overleggen om te kijken wat de mogelijkheden zijn.'
Als er wél een brug terugkomt, wordt dat in elk geval eentje die over de hele breedte van de vaarweg ligt, zodat er twee schepen naast elkaar kunnen passeren. Dat was bij de oude brug niet mogelijk.
De bruggen zijn naar verwachting in 2026 klaar.

Welke schepen passen er straks onderdoor?

De bruggen moeten worden verhoogd, zodat er schepen van 110 meter lengte en twaalf meter breedte onderdoor kunnen, met maximaal vier lagen containers op elkaar. Nu kunnen alleen containerschepen met maximaal drie lagen passeren.

Aanpak oevers

Naast het werk aan de bruggen, worden ook de oevers langs het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal aangepakt. De stalen damwanden worden gecontroleerd en daar waar mogelijk vervangen door milieuvriendelijke oevers. 'Dan ontstaat er een soort aflopend talud naar het water, waardoor dieren er ook makkelijker in en uit kunnen gaan.'
Rijkswaterstaat neemt ook de ligplaatsen voor binnenvaartschepen onder de loep. 'We gaan kijken of ze op de juiste plek liggen. Mogelijk gaan we ze verplaatsen, als dat nodig is. Zodat het voor binnenvaartschippers een prettige plek is om te overnachten. En zo dat omwonenden er geen last van hebben.'
Vanaf 2030 worden ook de vijf sluizen in de vaarweg Lemmer-Delfzijl aangepakt, waaronder die bij Gaarkeuken, Farmsum en de Oostersluis bij Stad.