9 miljoen euro steun voor Groninger Waddenprojecten

© Jos Schuurman (FPS) / Matthijs Hoogendoorn
Het Waddenfonds trekt ruim 9 miljoen euro uit voor drie projecten in het Groninger Waddengebied.
De projecten richten zich op het hergebruik van overtollig slib uit de Eems-Dollard, onderzoek naar het bodemleven in de Waddenzee en maatregelen voor herstel van de visstand.

Betere bescherming

'Als bestuur zijn we verheugd dat er met deze projecten weer nieuwe stappen worden gezet naar een betere bescherming van de natuur en een duurzame ontwikkeling van de economie in het gebied', vertelt voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds.

Slib voor bodemverhoging

Een proef waarbij overtollig slib uit de Eems-Dollard gebruikt wordt om landbouwgronden op te hogen, kan rekenen op 880.000 euro subsidie. Dat ophogen is nodig door inklinking. Met de uitbaggering verbetert tegelijkertijd de ecologie in de Eems-Dollard.

Terugkeer van bodemleven

Voor een onderzoek naar bodemleven in de Waddenzee trekt het fonds 4 miljoen euro subsidie uit. De Rijksuniversiteit Groningen, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Natuurmonumenten gaan vier jaar lang onderzoeken hoe zeegras, plankton en schelpdieren terug kunnen keren.

Visstand herstellen

Een subsidie van 3 miljoen euro moet bijdragen aan het herstel van de stand van belangrijke vissoorten in de Waddenzee en het Lauwersmeer. Daarbij gaat het onder meer om de populaties houting, zeeforel en paling. Een belangrijk onderdeel van dat project is het stimuleren van de vistrek tussen de Waddenzee en de beken in Drenthe.

Schier krijgt bezoekerscentrum

Ook elders in het Waddengebied wordt geïnvesteerd. Zo krijgt het nieuw te bouwen bezoekerscentrum op Schiermonnikoog 1,25 miljoen euro subsidie. In het centrum vinden Natuurmonumenten, Nationaal Park Schiermonnikoog en de VVV onderdak.