Zonnepanelen op je dak: mag de WOZ-waarde daardoor stijgen?

© Marufish, Flickr
Zonnepanelen op je huis. Goed voor de duurzaamheid én je energierekening. Maar wat als je zonnepanelen op je dak installeert en daar vervolgens via een omweg belasting voor betaalt?
Die vraag duikt regelmatig op. Want het is toch gek dat je belasting moet betalen om duurzaam te zijn, vinden sommigen.

Wat is het beleid?

Relevante vragen, niet in de laatste plaats voor inwoners van onze provincie. In vier Groningse gemeenten (Delfzijl, Groningen, Midden-Groningen en Stadskanaal) worden zonnepanelen bewust wél meegenomen bij de WOZ-waarde, blijkt uit een rapport van Greenspread, een organisatie die duurzaamheid wil stimuleren. In twee gemeenten is dit bewust níet het geval (De Marne en Leek). In andere gemeenten is er óf geen beleid óf is het niet bekend.
De leestijd van dit artikel is ongeveer vijf minuten. Je weet dan waarom er verschillend wordt gedacht over de koppeling tussen zonnepanelen en de WOZ-waarde.
Tekst gaat verder onder kaart

Context: Rechtszaak

In april van dit jaar spande een woningeigenaar een rechtszaak aan tegen de gemeente Emmen. Bij het beoordelen van de WOZ-waarde van zijn woning had de gemeente de zonnepanelen op het dak meegeteld. De woningeigenaar was het daar niet mee eens.
Zowel de rechtbank Noord-Nederland als het hof Arnhem-Leeuwarden bepaalden dat zonnepanelen tot onroerende goederen kunnen worden gerekend. Daarom kunnen ze mee worden genomen in de berekening van de WOZ.
 

'Zonnepanelen horen bij WOZ-waarde'

Is dat logisch? Wel volgens Hans André de la Porte, woordvoerder van de Vereniging Eigen Huis. Zijn argument: de WOZ-waarde van een huis moet samenvallen met de marktwaarde.
'Stel dat je voor 20.000 euro investeert in de energiezuinigheid van je huis, onder meer door zonnepanelen. Dan is het gek als de WOZ-waarde niet omhoog gaat, want dit soort verbouwingen werken waardeverhogend.'
Als je allerlei uitzonderingen gaat maken, heb je niets meer aan de WOZ-waarde
Hans André de la Porte - Vereniging Eigen Huis
De la Porte vindt het dan ook gek als zonnepanelen niet zouden worden meegenomen in de hoogtebepaling van de WOZ-waarde.
'Als je allerlei uitzonderingen gaat maken, dan heb je straks niets meer aan de WOZ-waarde. Want als je de WOZ-waarde loslaat, haal je de basis onder de woningwaardering weg.'
Overigens snapt De la Porte wel dat sommigen het vreemd vinden om meer belasting te moeten betalen als je zonnepanelen aanschaft. Maar volgens hem is het logischer dat gemeenten hier iets voor regelen bij de onroerende zaak belasting (ozb) dan aan de kant van de WOZ-waarde.
 

36% gemeenten neemt zonnepanelen wel mee in WOZ

Dit roept vervolgens de vraag op hoe Groningse gemeenten omgaan met zonnepanelen in combinatie met de WOZ-waarde. Greenspread deed landelijk onderzoek naar hoe Nederlandse gemeenten omgaan met zonnepanelen.
Ruim 36 procent van de 227 deelnemende gemeenten nemen zonnepanelen wél bewust mee in de WOZ-waarde. 33 procent doet dat niet en de rest van de gemeenten heeft hier (nog) geen beleid op gevoerd. Hoe zit dit met enkele gemeenten met in verhouding de meeste zonnepanelen op woningen? 
Tekst gaat verder onder kaart

Loppersum: geen prioriteit

De gemeente Loppersum was vorig jaar de gemeente met landelijk het op één na hoogste aantal zonnepanelen per 1000 woningen. De gemeente blijkt bij navraag 'nog geen besluit te hebben genomen over het verhogen van de WOZ-waarde na plaatsen van zonnepanelen op particuliere woningen´. Bovendien maakt Loppersum volgens een woordvoerder hier geen haast mee.
'De gemeente zet in op het versnellen van de energietransitie, waaronder het verduurzamen van woningen. Hierbij is nog een flinke slag te maken de komende jaren. De inzet van middelen en uren om de WOZ-waarde van een woning opnieuw te bepalen als inwoners zonnepanelen plaatsen, heeft daarom geen prioriteit.'
Overigens wil dat niet zeggen dat er in Loppersum helemaal geen koppeling is tussen zonnepanelen en de WOZ-waarde. 'Indien uit de analyse van verkoopprijzen blijkt dat een stijging van de waarde toegeschreven kan worden aan de aanwezigheid van zonnepanelen, dan moet deze positieve invloed in de WOZ-waarde tot uitdrukking worden gebracht', zegt de woordvoerder.
 

Eemsmond: wachten op nieuwe energielabels

Ook de gemeente Eemsmond - vierde op de landelijke lijst van meeste zonnepanelen per 1000 woningen -  doet op dit moment (als enige Groningse gemeente) bewust níet aan waardevermeerdering van de WOZ-waarde door zonnepanelen. Vanwege de herindeling zal de gemeente dat bovendien ook niet meer doen - de gemeenteBedum kon om diezelfde reden geen inhoudelijke reactie geven.
Het bepalen van het energielabel van een huis is een beetje nattevingerwerk
Woordvoerder gemeente Eemsmond
Bovendien moet er worden gewacht op nieuwe energielabels. Volgens de woordvoerder van Eemsmond is het op dit moment nattevingerwerk hoe een woning een bepaald energielabel krijgt.
'Over een jaar of twee is goed uitgezocht hoe dit beter kan. Dan is het energielabel een serieuzere indicatie voor hoe energiezuinig een woning is. Dan is dit label ook weer een geschikt instrument om de waardevermeerdering van een woning te bepalen.'
 

Groningen: zonnepanelen wél van invloed

De grootste gemeente van de provincie, Groningen, kijkt anders naar dit onderwerp. 'Over het algemeen geldt dat zonnepanelen voor langere tijd op een woning liggen', zegt een woordvoerder van het Noordelijk Belastingkantoor.
'Ze horen daarom bij het onroerende deel van de woning. Een koper van de woning mag erop vertrouwen dat bij koop van de woning ook de zonnepanelen worden geleverd.'
Volgens het Noordelijk Belastingkantoor schrijft de Wet WOZ bovendien voor dat bij de waardebepaling van woningen ook rekening gehouden moet worden met de invloed van de zonnepanelen op de verkoopprijs van de woning. 'Want bij de bepaling van de WOZ-waarde wordt uitgegaan van de marktwaarde van de woning.'
 

Uitzonderingen mogelijk

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) schreef begin deze maand een brief aan de Tweede Kamer dat het gemeenten vrij staat om uitzonderingsregelingen op te nemen in de hoogtebepaling van de ozb. 
Snel sloot niet uit dat woningeigenaren meer ozb moeten betalen als de aanwezigheid van zonnepanelen tot een hogere WOZ-waarde leidt en die zonnepanelen niet zijn uitgezonderd van de heffing van de ozb.
Maar veel is dat volgens Snel niet. De toename van de marktwaarde van een woning komt volgens hem vaak maar voor een deel door investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen.

5 tot 10 euro meer belasting

'Uitgaande van een gemiddeld ozb-tarief voor woningen zal het bedrag dat de eigenaar van de zonnepanelen potentieel meer aan ozb moet betalen voor een gemiddeld huishouden, naar schatting tussen de 5 en 10 euro per jaar liggen.'

Motie aangenomen

De Tweede Kamer nam begin vorige week een motie aan om zonnepanelen in de toekomst standaard buiten beschouwing te laten bij de ozb. 

Waardevermeerderingsregeling van invloed op zonnepanelen

Als je in het aardbevingsgebied woont en schade aan je woning hebt, dan kom je mogelijk in aanmerking voor de waardevermeerderingsregeling. Dat is een subsidie om je woning energiezuiniger te maken. Deze regeling kan verklaren waarom er verhoudingsgewijs een aantal Groningse gemeenten hoog in de ranglijst staan van aantal zonnepanelen per woning.