Boeren kunnen geld krijgen om vuil water op te vangen

© Jannes Wiersema (archief)
Boeren kunnen een subsidie krijgen voor het verbeteren van oppervlaktewater rondom hun boerenbedrijf. De subsidie komt van de provincie en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's.
Zo worden gewasbeschermingsmiddelen bijvoorbeeld afgespoeld op het erf. Dat water loopt bij de meeste boerenbedrijven dan de grond of de sloot in. Met de subsidie willen de waterschappen en de provincie maatregelen stimuleren.

Vloeistofdicht

'Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor vloeistofdichte vloeren', legt provinciebestuurder Henk Staghouwer (ChristenUnie) uit. Het vervuilde water wordt dan opgevangen in een bak of in een put, om daarna afgevoerd te worden.

Zorgvuldigheid

'Je krijgt nu spul in je watermilieu dat je daar eigenlijk niet wilt', zegt Staghouwer. 'Alles wat we dumpen heeft effect op het bodemleven en de biodiversiteit. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.'
In totaal is er negen ton beschikbaar voor de subsidie.