Het nieuwe Opwierde-Zuid: aardbevingsbestendig, groener en gasloos

Een impressie van het nieuwe Opwierde-Zuid
Een impressie van het nieuwe Opwierde-Zuid
Wanneer de grootschalige verbouwing van Opwierde-Zuid in Appingedam klaar is, ligt er een aardgasvrije en groene woonwijk die ruimer opgezet is dan nu het geval is.
Dat blijkt uit de bouwplannen die de gemeente Appingedam dinsdag aan de wijkbewoners heeft gepresenteerd. Het gaat in totaal om 462 woningen. Daarvan worden slechts 64 huizen versterkt, tegenover maar liefst 398 nieuwe woningen.
Tegelijk gaf versterkingsorganisatie Nationaal Coördinator Groningen (NCG) groen licht voor de plannen rondom de nieuwbouw van aardbevingsbestendige woningen.
Opwierde-Zuid wordt een wijk waar jong en oud veilig, aardgasvrij en toekomstbestendig kunnen wonen
Annalies Usmany - Wethouder

Ruimer opgezet

Bewoners in het oostelijk en westelijk deel van de wijk waren al geïnformeerd, de plannen voor het middengedeelte zijn nieuw. Per saldo zijn er straks 49 huizen minder dan voorheen. Daardoor is er ruimte voor meer groen, vijvers en honderd extra parkeerplaatsen. Wethouder Annalies Usmany:
'De wijk is nu nog gebouwd op het aantal auto's dat we in de jaren '70 hadden, maar dat is natuurlijk enorm toegenomen. Opwierde-Zuid wordt ruimer opgezet, met een verbetering van de openbare ruimte. Zo wordt het een wijk waar jong en oud veilig, aardgasvrij en toekomstbestendig kunnen wonen.'

Samen met bewoners ontworpen

Gerke Brouwer, directeur van Woongroep Marenland is blij dat NCG de bewoners duidelijkheid heeft gegeven.
'Met de start van dit project komt de versterkingsopgave echt op gang. Bijzonder aan dit project is dat het samen met de betrokken eigenaren en huurders is ontwikkeld. Met excursies, werksessies, ontwerpateliers zijn zij meegenomen in het proces rondom de sloop en nieuwbouw van hun woning. Ook zijn ze direct betrokken bij de keuze voor de aannemer.'
Gezien de vergrijzing bouwt Woongroep Marenland wat meer levensloopbestendige en twee-onder-één-kapwoningen. Mensen met een koophuis krijgen een evengrote of ruimere woning terug.

Vliesgevelwoningen

Bovenstaande geldt voor de bakstenen woningen in de wijk. Maar ook voor eigenaren en huurders van vliesgevelwoningen zijn de eerste stappen naar een nieuwbouwplan gezet. Vanaf december gaat de NCG daar samen met de bewoners mee verder.
Sloop en nieuwbouw van de vliesgevel- en bakstenen woningen worden wel zoveel mogelijk met elkaar gecombineerd.

Eerste grootschalige project

Volgens Nationaal Coördinator Groningen Herman Sietsma is dit het eerste project van deze grootte dat in het kader van de versterking van de grond komt. Hij is blij dat de financiering rond is:
'Eerst lag dat in handen van de NAM, maar nu gaat het ministerie van Economische Zaken erover. De minister zorgt voor het geld.'
De werkzaamheden in Opwierde-Zuid beginnen eind 2019, begin 2020.