Koelwater voor Eemshaven komt uit Garmerwolde

De rioolwaterzuivering bij Garmerwolde
De rioolwaterzuivering bij Garmerwolde © Google Street View
In Garmerwolde komt een fabriek die koelwater gaat leveren aan bedrijven in de Eemshaven, zoals het datacenter van Google. De fabriek wordt gebouwd naast de rioolwaterzuivering van Waterschap Noorderzijlvest.
Vanuit Garmerwolde worden straks miljoenen kubieke meters zoet water via een persleiding naar de Eemshaven gepompt. Het water wordt uit het Eemskanaal gehaald en in de fabriek gereinigd, tot het voldoet aan de norm voor industriewater.
Later wordt ook water uit de rioolwaterzuivering gebruikt. De fabriek wordt gebouwd door North Water, een dochteronderneming van Waterbedrijf Groningen.

Koelen met zoet water

In de Eemshaven is genoeg koelwater beschikbaar zou je zeggen, maar volgens Bob van Zanten van Waterschap Noorderzijlvest hebben bedrijven als Google er juist voor gekozen hun installaties te koelen met zoet water, omdat dat goedkoper is. En zoet water is niet voldoende beschikbaar in de Eemshaven.
De fabriek wordt in Garmerwolde gebouwd omdat dat de plek is waar geen invloed van zout water vanuit de Eems meer is.
Van Zanten: 'Zout water dringt via de sluizen bij Delfzijl het Eemskanaal binnen. Dat reikt bijna tot Woltersum. Het is maar weinig, maar wel te veel om van zoet water te kunnen spreken. Omdat de bedrijven in de Eemshaven honderd procent zoet water willen hebben, moesten we nog verder het Eemskanaal af en dan is Garmerwolde de beste plek.'

Uniek project

Van Zanten spreekt van een uniek project. 'Hier wordt afvalwater uit de zuivering hergebruikt als grondstof, rioolwater wordt koelwater. Het brengt ons waterschap weer een stapje dichter bij een circulaire economie.'

Dertig kilometer persleiding

Om het water naar de Eemshaven te pompen wordt een persleiding van zo'n dertig kilometer aangelegd. Het is nog niet bekend wanneer met de bouw van de fabriek en de aanleiding van de persleiding wordt begonnen.