Het Hogeland heeft nieuw gemeentewapen, maar weet betekenis niet precies

'Het moest niet alleen een vrolijk plaatje zijn, maar ook iets zeggen', vertelt Redmer Alma van de Historische Kring Baflo. Een man en een vrouw op een paard met aan de blauwe hemel een zevenpuntige ster.
Dat zijn de kenmerken van het gemeentewapen van de toekomstige gemeente Het Hogeland. Maar wat het betekent? Dat weet de nieuwe gemeente niet precies. Het beeld van het paard met de man en vrouw is een verbeelding dat in de Ommelander Hunsingo streek (het vroegere Hogeland) te zien was. Bijvoorbeeld op het zegel uit de 13e eeuw. 'Maar wat het uitbeeldt, weten we niet. Daarover zijn verhalen maar die zijn waarschijnlijk niet waar', zegt Alma.
Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gaan fuseren. Een logo was er al, maar vanuit representatief oogpunt was er ook een wens voor een nieuw gemeentewapen. Gemeenten zijn wettelijk niet verplicht om een wapen te hebben.

Elementen

Zes historische verenigingen uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond en de vier burgemeesters hebben zich de afgelopen tijd ontfermd over het ontwerp van het gemeentewapen. Zij hebben bepaald welke landschaps- en cultuurelementen in het wapen afgebeeld moesten worden.

Man en vrouw op het paard

De inzendingen van de historische verenigingen zijn uiteindelijk beoordeeld door kunstenaar Piet Bultsma, die gespecialiseerd is in historische logo's. Hij heeft het definitieve ontwerp gemaakt. Burgemeester Marijke van Beek is blij met het nieuwe gemeentewapen. 'Het verbeeldt de nieuwe gemeente op een mooie manier'. Over de onduidelijkheid van de man en vrouw op het paard is ze kort en krachtig. 'Het is in ieder geval mooi dat er een man en vrouw opzitten'.
Het blauw in het wapen staat voor de lucht en het vele water in de gemeente. Zoals de Waddenzee. Het paard loopt over een groene grasgrond dat staat voor de kleur van de gemeente. 'Want als je van bovenaf de gemeente bekijkt zie je veel groen', vertelt Alma. Het afgebeelde graan staat voor de landbouw in het gebied.

Koninklijk Besluit

De historische verenigingen en burgemeesters hebben niet gekozen voor moderne afbeeldingen, omdat ze de historie van het nieuwe gebied terug wilden laten komen in het logo.
De Hoge Raad van Adel heeft over het gemeentewapen een positief advies uitgebracht. Het wapen dient nog bij Koninklijk Besluit te worden verleend; naar verwachting gebeurt dit aan het eind van het eerste kwartaal 2019. Het wapen zal te zien zijn op de ambtsketen, akten van burgerlijke stand, trouwboekjes en kleding van ambtenaren.