Den Haag betaalt niet alle bed-bad-broodmiljoenen terug (update)

Het Rijk gaat de miljoenen die Groningen in de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers heeft gestoken niet volledig terugbetalen.
De opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers is een rijkstaak, maar Den Haag weigerde de 'bed-bad-broodopvang' de afgelopen twee jaar in de benen te houden.

Rijksgeld delen

In 2017 heeft de opvang vier miljoen euro gekost. Die kosten krijgt de stad niet terugbetaald. Diezelfde kosten worden waarschijnlijk dit jaar ook gemaakt. Den Haag heeft voor dit jaar twaalf miljoen euro aan compensatiegelden gereserveerd. Dat bedrag moet Groningen delen met de andere gemeenten die de opvang zelfstandig open hebben gehouden.
Twee jaar geleden werden we bijna illegaal genoemd, omdat we de opvang niet dichtdeden
Ton Schroor - Wethouder

Wethouder is tevreden

Ondanks het uitblijven van een volledige financiële compensatie is wethouder Ton Schroor (D66) een gelukkig bestuurder. 'Wij krijgen de kosten die we hebben gemaakt in 2017 niet terug, maar in ruil daarvoor hebben we een werkbaar akkoord kunnen sluiten. Ook is er ruimte voor experimenten. We kunnen kijken welke aanpak wel en niet werkt.'
Schroor wil niet te lang stil staan bij het financiële gedeelte. 'We kunnen spreken van een historisch akkoord. Twee jaar geleden werden we bijna illegaal genoemd, omdat we de opvang niet dichtdeden. Er zijn hele grote verschillen overbrugd.'

Politiek Groningen

De coalitiepartijen GroenLinks, VVD, PvdA en D66 zijn blij met het akkoord, maar houden wel een nare smaak over wat betreft de financiën. 
'Wij hadden hier al voor gewaarschuwd', zegt Elisabeth Akkerman (VVD). De liberalen hebben ook nooit ingestemd met de geldinjectie in de opvang. 'Het niet terugkrijgen van het geld is iets wat wij steeds al als een risico hebben gezien. Jammer dat we hierin gelijk hebben gekregen.' 
Wieke Paulusma van D66 ziet het akkoord als een 'erkenning'. 'Het is heel goed dat dit akkoord er is. Het is een erkenning voor wat we deden. De vreugde van het akkoord overheerst, het geld is wat het is.' 
Ook bij GroenLinks en PvdA overheerst vreugde, toch blijft het uitblijven van volledige financiële compensatie een wrang punt. 'Ik had eerlijk gezegd wel gehoopt dat Den Haag het geld volledig zou terugbetalen', zegt Carine Bloemhoff (PvdA). 
'Ja, het is wrang dat het geld niet komt. Het Rijk had eigenlijk voor dat bedrag moeten staan', zegt Benni Leemhuis (GroenLinks). 'Dat is jammer en zuur, maar het vooral goed dat er nu een akkoord is.' 

Het akkoord

Donderdagochtend is er na maandenlange onderhandelingen een akkoord ondertekend over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Onlangs werd bekendgemaakt dat dit akkoord er lag, maar donderdagochtend is het officieel bekrachtigd. Den Haag gaat daardoor weer meebetalen aan de opvang.

Landelijke proef

Staatssecretaris Mark Harbers (VVD) staat met het akkoord toe dat er een landelijke proef komt met vijf bed-bad-broodvoorzieningen. Naast Groningen zijn dat Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. Elke stad heeft zijn eigen aanpak. Na verloop van tijd wordt gekeken welke aanpak het beste werkt.
Het doel is nog altijd hetzelfde: illegale asielzoekers zo snel mogelijk terug laten keren naar het land van herkomst. Overigens worden ook mensen opgevangen die in afwachting zijn van hun proces of wiens identiteit wordt betwist.

Opvang tegen zin in van Den Haag

Het vorige kabinet van PvdA en VVD verbood eind 2016 de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar Groningen wilde uit humaniteit en vanwege de openbare veiligheid niet dat illegale asielzoekers op straat zouden belanden en liet de opvang open.
Dat betekende dat de gemeente zelf de kosten moest dragen. Een meerderheid van de Groninger gemeenteraad ging daarmee akkoord, maar vindt wel dat Den Haag de gemaakte kosten moet terugbetalen. Inmiddels is dus duidelijk dat niet alle kosten vergoed worden.
In Groningen is de opvang ondergebracht in het voormalige Formule 1 Hotel en op een schip in het Eemskanaal.
Dit bericht is aangevuld met reacties van gemeenteraadsleden