Eelde: is het einde nabij?

© RTV Noord
Vliegen naar Kopenhagen en München en van daar verder de wereld over: Groningen Airport Eelde koesterde het nieuwe verdienmodel. Maar uitvoerder Nordica kan en wil niet meer. Dus einde Eelde, Beter Weters?

Niet rendabel

Alleen de vliegvelddirectie en zwevende politici zien ze nog vliegen op Eelde. Miljoen na miljoen werd er in het luchtledige gepompt. Prijsvechters en andere flierefluiters gingen er met de buit vandoor. Het is tijd om toe te geven dat de missie mislukt is. Keer op keer werden er mooie perspectieven geschilderd. Het bedrijfsleven zal flink gaan vliegen en kan eigenlijk niet zonder luchthaven. Maar uiteindelijk is geen enkele lijnvlucht rendabel en stopt die weer zodra die op eigen benen moet staan.

Hub-hub-helaas

Een Estse prijsvechter heeft natuurlijk ook geen enkel ander belang om vanaf Eelde te vliegen, behalve die gratis miljoenen. Laten we stoppen met die liefdadigheid voor luchtfietserij. Je kunt Eelde wellicht nog open houden voor vakantievluchten en een enkele privé-vlucht en van mij mag iedere luchtvaartmaatschappij daar voor de reguliere tarieven landen, maar investeren in Eelde en het betalen van maatschappijen om daar te komen, is onzinnig. Het geld dat toegezegd was, moet rap weer terug en dan is klaar: Van hub-hub-hoera, de slogan van Eelde, naar hub-hub-helaas.
Lisa de Leeuw studeert in Groningen en is sinds 2017 voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Meer...

Van geldinfuus af

Er is de afgelopen jaren geïnvesteerd in Eelde. Het is jammer dat het nog niet leidt tot extra toeloop. Toch heeft het vliegveld absoluut waarde voor de regio. Het zou jammer zijn als dat verloren gaat. Toch moet er wel langetermijnperspectief zijn voor de luchthaven en niet altijd aan het infuus van de overheid blijven liggen.

Wat is maximaal

Hoeveel er nu in gestoken wordt per jaar weet ik niet, maar het lijkt me belangrijk om daar afspraken over te maken wat maximaal kan worden bijgedragen. Blijkt het dan niet mogelijk daaraan te voldoen, moet sluiting worden overwogen.
David de Jong is directeur van het Princenhof in Leeuwarden. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Bodemloze put

Nordica geeft er de brui aan. Logisch, er is geen droog brood te verdienen op Eelde. Hoe jammer ook. De politiek,  lees: burgers van Groningen en Drenthe, kunnen geld blijven pompen in deze bodemloze put. De SP in de Staten geeft in haar verkiezingsprogramma helder aan geen geld te willen investeren in de luchthaven. Maar onder druk van de coalitie doen ze dat wel, helaas.

Geen bestaansrecht

We moeten concluderen dat Eelde geen bestaansrecht heeft. Dat is jammer, maar wel de realiteit. Grote luchthavens hebben meer faciliteiten en mogelijkheden. Wat hier in het noorden ook een rol speelt is dat luchthavens in Duitsland ook nog eens goedkopere vluchten aanbieden. Kortom: Eelde zal het niet redden. Ook niet met steun van de overheid. Daarom de stekker uit Eelde en het geld ergens anders in het openbaar vervoer investeren.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Eelde goed voor milieu

Eelde in de lucht houden! Ook milieutechnisch is dat een uitstekende oplossing. Noorderlingen die willen vliegen moeten naar Schiphol (heen en terug vierhonderd autokilometers, duur parkeren, of vaak ernstig vertraagde treinen) of naar Duitsland (ook veel kilometers, of een zeer slechte treinverbinding). Voor een verdere economische ontwikkeling staat ook al buiten kijf dat Eelde noodzakelijk is.

Westen ontlasten

De (rijks)overheid heeft dan ook de plicht Eelde als regionaal vliegveld mogelijk te blijven maken. Bij de - hoogst omstreden - ontwikkeling van Lelystad Airport moet ook meer gekeken worden naar wat regionaal verder ook nog mogelijk, en noodzakelijk dus, is. Het is kortzichtig te denken dat alle vliegerij geconcentreerd moet zijn in het westen van ons land. Integendeel, de regio kan in dezen het westen juist ontlasten, en het - in dit geval - noorden beter faciliteren.
Fokke Fennema was predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt. Meer...

Geen hubs, geen charters

Groningen AirPort Eelde heeft twee bestaansredenen: vakantiecharters en vervoer naar 'hub's' zoals ooit eventjes Schiphol en Kopenhagen en München. Als Lelystad zijn nieuwe vliegveld heeft gekregen is het gedaan met de charters vanaf Eelde. Kan bijna niet anders. En die 'hub' functie dreigt dus nu voor de zoveelste keer ook weer te stranden. Gaandeweg moet er steeds meer geld bij. Er moeten dan wel heel veel bedrijven zijn die hieraan willen mee betalen om dat vol te kunnen houden.

Treinverbinding loont

Op zijn minst is het nodig een nieuw scenario te maken voor de exploitatie van de luchthaven waarbij rekening worden gehouden met krimp of lagere groei. En dan nog eens naar de wenselijkheid van investeringen te kijken. Intussen snap ik steeds minder goed waarom we niet vast zijn blijven houden aan de supersnelle treinverbinding Schiphol-Amsterdam-Groningen-Bremen. Daar schieten we echt wat mee op.
Willem Smink was tot voor kort bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. Meer...

Geen ongevallen

Groningen Airport Eelde bestaat bijna negentig jaar (23 mei 1931). Een heel lange tijd. Er waren over die tijd vele successen. En nooit een groot ongeval! De baan is tot 2500 meter verlengd. Vele, vele noorderlingen vliegen rechtstreeks van Eelde naar Spanje, Noorwegen, Londen of Kopenhagen.

Doorgaan

Thans zijn er wat moeilijkheden: de lijnen met Kopenhagen en München staan mogelijk op de tocht. Is dit reden tot sluiting van 'Eelde'? Geenszins! Met de provincies Groningen en Drenthe voor 60 procent als eigenaren heeft 'Eelde' een breed maatschappelijk draagvlak; tot voortbestaan! Niet tot afbouw.
P S. De vorige keer stelde ik dat Mariska Sloot niet was verkozen in de gemeenteraad van Groningen. Dat is ze wel; met veel voorkeurstemmen!
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...