DAL-gemeenten geven jawoord voor fusie

© RTV Noord
De gemeenteraden van Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) hebben donderdagavond een belangrijke stap gezet om de fusie te beklinken. Ze gaan unaniem akkoord met de herindelingsplannen.
Daarmee start vandaag het fusieproces.

Enige verkiezingsgemeente

In de raad van Delfzijl was donderdagavond nauwelijks een wanklank te horen over het zogenoemde herindelingsontwerp. De partijen zijn overwegend blij dat de fusie gestalte krijgt, nadat er lang over is gesproken. De ChristenUnie hoopt dat inwoners niet meer op afstand komen te staan, nu de gemeente een stuk groter wordt:
'De communicatie moet goed zijn. Zeker nu wij de enige gemeente worden waar eind 2020 verkiezingen zijn', zegt raadslid Cor Buffinga.

Appingedam ook voor

Ook in Appingedam heeft de raad voor de herindeling gestemd. De aanwezige partijen benadrukten net als in Delfzijl dat de inwoners zich betrokken moeten blijven voelen bij de nieuwe gemeente. Dat staat ook in het herindelingsontwerp omschreven.
Daarnaast hebben de Damsters zorgen over de opkomst bij de verkiezingen. PvdA-raadslid Joop van der Lei vindt dat er lering getrokken moet worden uit de lage opkomst van de laatste herindelingsverkiezingen in Groningen, het Westerkwartier en Het Hogeland.
Hij vindt dat er goed gekeken moet worden hoe de nieuwe DAL-gemeente meer kiezers naar de stembus kan trekken.

Van klein tot groot

De SP refereerde nog aan het lange traject dat doorlopen is en met name de verschillende fusievariaties die voorbij zijn gekomen; van klein tot groot. De partij is er niet rouwig om dat het om een 'kleine' herindeling gaat, en geen G7 met de gemeenten van Het Hogeland erbij, waar eerder over gesproken werd:
'Wij hebben altijd gezegd: herindelen als het moet, het liefst zo klein mogelijk. In deze formatie zijn de stappen die genomen moeten worden te overzien', vertelt SP-fractievoorzitter Harry Rozema.

Loppersum: (verstands)huwelijk

De gemeenteraad van Loppersum stemt na een flitsdebat ook unaniem voor het DAL-huwelijk. In de bijdragen van alle partijen klonken louter positieve geluiden door. Toch zijn er ook enkele aandachtspunten.
'Dit is een huwelijk niet uit liefde, maar een verstandshuwelijk. En als we met elkaar de schouders eronder zetten, kan het wel een goed verstandshuwelijk worden', zegt fractievoorzitter Bé Prins van de ChristenUnie.
De raad van Loppersum bijeen (Foto: Sven Jach/RTV Noord)

Afstand

Vrijwel alle partijen wijzen op de valkuil dat een grotere gemeente ook verder van de inwoners af komt te staan. Dat moet voorkomen worden, door de burgers vanaf het begin van de fusie bij de nieuwe gemeente te betrekken, zodat iedereen zich thuis voelt.
Dat betekent volgens burgemeester Hans Engels niet dat politici en bestuurders meteen massaal de wijken in moeten. 'Want zitten de mensen daar wel op te wachten?'
Volgens de burgervader moet vooral goed geluisterd worden naar de inwoners om vervolgens ook daadwerkelijk in actie te komen.

Geld

Nog een belangrijk punt in Loppersum zijn de financiën. In een advies van herindelingscommissie Jansen staat dat de DAL-gemeenten financieel niet robuust genoeg zijn.
Volgens onder meer Loppersum Vooruit en het CDA heeft gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) ooit de toezegging gedaan dat de provincie met een extra bijdrage komt om de nieuwe gemeente een kickstart te geven.
Engels, die nog maar zeven weken burgemeester is, gaat controleren of die toezegging is gedaan. 'In dat geval willen wij zeker met de gedeputeerde om tafel om hem aan die afspraak te houden.'

Naam nieuwe gemeente

Hoe de nieuwe gemeente gaat heten, is nog niet bekend. De raadsklankbordgroep, met raadsleden uit de drie gemeenten, komt binnenkort met een voorstel hoe deze naam bepaald gaat worden. Mogelijk komt er een verkiezing. Fivelingo, Eemsdelta en Damsterland doen de ronde als mogelijke kanshebbers.
'In april willen we de nieuwe naam hebben, zodat het dan niet meer DAL, ADL of LAD is', grapt burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam.
Vanaf 5 december ligt het herindelingsontwerp acht weken lang ter inzage voor zienswijzen. Als de procedure goed wordt doorlopen, gaan Delfzijl, Appingedam en Loppersum op 1 januari 2021 samen.