Raadslid spreekt aantoonbare afwezigheid tegen: 'Het klopt niet'

© RTV Noord
Fractievoorzitter Nette Kruzenga van Leefbaar Midden Groningen vindt niet dat ze te weinig aanwezig is bij gemeenteraadsvergaderingen. Ze was sinds de benoeming van burgemeester Adriaan Hoogendoorn in mei bij acht van de twaalf vergaderingen afwezig.
Kruzenga ontkent dat. 'Ten eerste waren het er drie, dus het is een stuk minder dan dat u zegt', stelt het raadslid, als ze met de cijfers geconfronteerd wordt. Ook nadat ze erop wordt gewezen dat de aanwezigheid in raadsnotulen bijgehouden is, blijft Kruzenga ontkennen.

Beter buiten dan binnen

De fractievoorzitter en enig raadslid van Leefbaar denkt dat ze haar werk beter kan doen buiten de raadszaal dan binnen. 'Vanuit het college moeten we maar met elkaar meepraten. Dat vinden wij niet, we moeten er hard tegen in gaan. Soms vind je daar middelen voor buiten de raadsvergadering.'
Wat die middelen precies zijn, verduidelijkt Kruzenga niet. 'We gaan binnenkort met iets groots komen in de bevingenproblematiek', zei ze afgelopen weekend tegen RTV Noord.

'Goed te verantwoorden'

Volgens Kruzenga is het goed te verantwoorden dat ze niet altijd aanwezig is in de raad. 'We willen alleen verschijnen als er onderwerpen zijn die onze aandacht nodig hebben.'
Kruzenga denkt er niet aan haar zetel af te staan aan iemand anders van haar partij, die wél bij alle raadsvergaderingen aanwezig kan zijn. 'Wij grijpen elk middel aan. Niet alleen politiek, maar ook juridisch', verklaart ze haar werkwijze.
Als raadslid mag ik doen en laten wat ik wil
Nette Kruzenga - raadslid

Verklaring

Kruzenga is jurist en directeur van haar eigen juridisch adviesbureau Feith. Ze was lange tijd met de gemeente in conflict, nadat ze weigerde een verklaring op papier te zetten. Daarin zou moeten staan dat ze niet namens anderen tegen de gemeente procedeert met haar adviesbureau. Volgens de Gemeentewet mag dat namelijk niet. Tot op heden is die verklaring er nog niet.
Kruzenga laat in het midden of ze ook daadwerkelijk procedures voert tegen de gemeente Midden-Groningen. 'Als raadslid mag ik doen en laten wat ik wil, en misschien zelfs ook wel inwoners in rechtbanken vertegenwoordigen.'