Extra geld voor leerstoel Fries aan de RUG

Het Academiegebouw van de RUG
Het Academiegebouw van de RUG © Jos Schuurman/FPS
De leerstoel Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgt jaarlijks een bedrag van 110.000 euro van het Rijk.
Het kabinet maakt vanaf nu ieder jaar in totaal 260.000 euro vrij voor de Friese taal. Naast het geld voor de leerstoel aan de RUG gaat het om 150.000 euro voor ondersteuning van de provincie Friesland in haar wettelijke taken, zoals overleg van de provincie met organisaties en gemeenten in het Friese taalgebied.

Minister zet handtekening

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken ondertekende vrijdag met de provincie Friesland de nieuwe bestuursafspraak Friese taal en cultuur. Met deze afspraak geven provincie en Rijk samen invulling aan hun verantwoordelijkheid voor het Fries.
Het Fries is in 1998 erkend in het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Ollongren zei in Leeuwarden: 'De Friese taal is heel belangrijk voor de Friezen, merk ik ook vandaag weer. Taal gaat om identiteit, om emotie. Het is mooi om eraan mee te werken, dat Fries gesproken en geschreven blijft worden.'
Iedereen die dat wil moet zich in Friesland in het Fries kunnen uitdrukken. Met de bestuursafspraak dragen Rijk en provincie daaraan bij en spreken ze samen de ambitie uit dat in 2030 meer Friezen ook Fries kunnen lezen en schrijven.

Angelsaksisch

Vorige maand werd het Nedersaksisch, waar het Gronings onder valt, erkend als onderdeel van het Nederlands. Anders dan het Fries is het geen rijkstaal.