Gemeente Veendam start online meldpunt vuurwerkoverlast

© LilGoldWmn/SXC Stock Exchange
De gemeente Veendam is gestart met een online meldpunt vuurwerkoverlast. Het meldpunt moet de gemeente een goed beeld geven van waar in de gemeente overlast van vuurwerk wordt ervaren.
'Ieder jaar is er sprake van overlast door het afsteken van (illegaal) vuurwerk. Het aanpakken van deze overlast is vaak lastig', schrijft de gemeente. De meldingen worden gebruikt om waar nodig het beleid voor de komende jaren aan te passen. Het meldpunt is te vinden op www.veendam.nl/jaarwisseling.

Overlast

In het meldpunt kan melding gedaan worden van overlast door vuurwerk, zoals het afsteken van (illegaal) vuurwerk. Ook overlast van vuurwerk in de vorm van afval, gevoelens van onveiligheid, stank- en geluidsoverlast en vernielingen kunnen gemeld worden.
De gemeente schrijft dat alle meldingen vertrouwelijk worden behandeld. Er wordt door het meldpunt geen directe actie ondernomen. Voor een spoedeisende situatie, kan de politie gebeld worden.
Tijdens de jaarwisseling is afsteken van legaal vuurwerk toegestaan op 31 december vanaf 18.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur. Buiten deze tijden om is het afsteken van vuurwerk verboden.