DAL-gemeenten krijgen verkiezing voor nieuwe naam

© Google Streetview | Beeldbewerking RTV Noord
Inwoners van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum mogen begin volgend jaar een naam kiezen voor hun nieuwe gemeente. Iedereen mag een suggestie indienen.
De drie gemeenten gaan op 1 januari 2021 samen. Ruim voor die tijd moet al duidelijkheid zijn over de nieuwe gemeentenaam.

Top 3

Vanaf 18 december kunnen mensen mogelijke namen indienen. Daaruit kiest de naamgevingscommissie een top 3. In die commissie zitten inwoners uit de drie gemeenten, die kennis hebben van cultuur, historie, bedrijfsleven en de samenleving.
Vervolgens kunnen alle inwoners van zestien jaar en ouder van 9 tot en met 26 februari stemmen op hun favoriet. De nieuwe gemeente krijgt de naam die de meeste stemmen krijgt.
Er doen al de nodige suggesties de ronde: Fivelingo, Eemsdelta en Damsterland. Oud-burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum grapte met 'Loppersum aan Zee'.

Nauwe band

Aan het indienen van de naam zitten wel wat randvoorwaarden verbonden. Zo mag het niet lijken op andere (oude) gemeentenamen in Nederland en mag het geen samenstelling zijn van de huidige drie gemeentenamen (zoals Delfdamsum). Ook moet de naam herkenbaar zijn en een historische verwantschap hebben met het gebied.
Degene die de winnende naam indient, krijgt een prijs. Als die naam door meerdere mensen is ingestuurd, wordt de winnaar door loting bepaald. De nieuwe naam wordt begin maart bekendgemaakt door de drie burgemeesters.
De klankbordgroep met raadsleden van de drie gemeenteraden praat volgende week woensdag over dit voorstel. Dan hakken ze een knoop door over het traject.