Loppersum teleurgesteld in woningcorporatie: 'Wierden en Borgen heeft stilgestaan'

© Huurdersfront Bedum
Geen nieuwe woningen aan de Badweg, onduidelijkheid over sloop van woningen aan de Bessentuin in Loppersum: de gemeenteraad had maandagavond stevige kritiek op woningbouwcorporatie Wierden en Borgen.
'Niet alleen de minister heeft de versterking stilgelegd, maar ik heb ook de indruk dat Wierden en Borgen een jaar lang heeft stilgestaan', zei de PvdA.

Treintje

De corporatie gaf samen met Woongroep Marenland tekst en uitleg over de laatste ontwikkelingen rond huurwoningen, met name over sloop- en nieuwbouwplannen. Daarbij ging het natuurlijk over de versterking, waar de gemeente Loppersum vol mee te maken krijgt.
Wierden en Borgen zou aan de Badweg tien levensloopbestendige woningen bouwen. Daar komen mensen in, wiens huis vervolgens aan de beurt is voor versterking. Zo komt het figuurlijke treintje op gang.

Heel frustrerend

Er is alleen nog geen baksteen gelegd, tot ergernis van PvdA-raadslid Chris Bultje: 'In 2017 zouden deze woningen gebouwd worden, maar ze staan er nu nog niet. Mensen die hierin zouden komen, leven in grote onzekerheid. Dit is rampzalig en geestelijk vreet dit aan mensen.'
Deze zorgen worden breed gedeeld onder de raad, zegt Aagtje Elderman (CDA): 'Dit is heel frustrerend voor inwoners. De communicatie moet heel duidelijk zijn. Als je je niet kunt houden aan afspraken, laat het huurders dan weten.'

Niet goed opgepakt

Bestuurssecretaris Alma Burema van Wierden en Borgen snapt de kritiek: 'Als je iets afspreekt, wil je dat nakomen. Dit hebben wij niet goed opgepakt. Ik kan nu vertellen dat we een aannemer hebben en ons stinkende best doen om de woningen aan de Badweg volgend jaar te bouwen.'
Volgens Burema heeft de woningcorporatie het niet makkelijk. Door drukte op de woningmarkt was het moeilijk een aannemer te vinden. Besprekingen zijn in eerste instantie stukgelopen, met ernstige vertraging tot gevolg.
Daarnaast gaat het de corporatie ook financieel niet voor de wind. Burema begon de presentatie met de boodschap dat Wierden en Borgen 'scherp aan de wind moet zeilen' en prioriteiten moet stellen.

Nieuwe interim-bestuurder

De corporatie wil de komende tijd meters maken. Er komt een interim-bestuurder die ervoor moet zorgen dat alle afspraken nagekomen worden. 'Bij uitstel van fase 1, schuiven fase 2 en 3 ook op. Dat willen we nu zoveel mogelijk voorkomen', zegt Burema.
Wethouder Pier Prins (CDA) vindt de situatie net als de raad ook zorgelijk: 'We hebben er bij de corporatie op aangedrongen maatregelen te nemen om de gemaakte afspraken na te komen. We houden als gemeente vinger aan de pols.'