Provincie steekt 25 miljoen extra in fonds voor 'energieleningen'

Het Provinciehuis in Stad
Het Provinciehuis in Stad © Jos Schuurman/FPS
De provincie Groningen stelt 25 miljoen euro extra beschikbaar voor energie-inititiatieven die gesteund worden vanuit het Fonds Nieuwe Doen (FND).
Vorig jaar trok de provincie tien miljoen euro uit voor organisaties die investeren in energiebesparende maatregelen, het opwekken van duurzame energie en energie zuinigere productie. Zij kunnen een lening aanvragen bij het FND.

Hogere leningen

Dat energiegerelateerde deel krijgt nu dus 25 miljoen euro extra. Het maximaal te lenen bedrag wordt eveneens verhoogd: van 1 naar 2,5 miljoen euro.
Dit geldt ook voor bewoners die samen als stichting, vereniging of coöperatie een initiatief starten dat gericht is op energietransitie.

Fonds Nieuwe Doen

Het andere deel van het fonds bestaat uit een potje van vijftien miljoen, bestemd voor werkzaamheden aan dorpshuizen, multifunctionele centra, sportvoorzieningen en zorgvoorzieningen.
Het FND bestaat inmiddels ruim een jaar en verstrekte tot nu toe voor zo'n tien miljoen euro aan leningen.