Gemeente Groningen nieuwsgierig naar woonwensen

Bijna klaar: de Polaris in Paddepoel, waar 207 jongeren vanaf 23 jaar gehuisvest kunnen worden.
Bijna klaar: de Polaris in Paddepoel, waar 207 jongeren vanaf 23 jaar gehuisvest kunnen worden. © Erik Hogeboom/RTV Noord
Volgende week valt bij 16.000 inwoners van de nieuwe gemeente Groningen een enquête over woonwensen en woonlasten op de mat.
De nieuwe gemeente Groningen ontstaat op 1 januari uit de huidige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Wethouder Roeland van der Schaaf: 'De gemeenten en corporaties willen graag weten welke wensen onze inwoners hebben op het gebied van wonen. Maar ook wat er nodig is om het wonen in de gemeente betaalbaar te houden', zegt hij.
'Deze wensen leiden tot een nieuwe woonvisie, waarin staat wat we de komende jaren op de woningmarkt willen bereiken.' De woonvisie is ook de basis voor de jaarlijkse afspraken met de woningcorporaties over hun plannen voor het komende jaar.

Afspraken voor 2019

De afspraken die de gemeente voor 2019 maakt met de woningcorporaties, vloeien nog voort uit de huidige woonvisie. De afspraken gaan voornamelijk om de wijkvernieuwing, versnellen van nieuwbouw en het verduurzamen van de woningvoorraad.
Komend jaar wordt gestart met het uitvoeren van vernieuwingsplannen voor de wijken Selwerd, Beijum, Indische Buurt/De Hoogte en de Wijert.

Huurwoningen bijbouwen

Om de druk op de vraag naar sociale huurwoningen aan te kunnen, moet er de komende jaren een flink aantal huurwoningen worden bijgebouwd. Tot en met 2023 gaat het om een netto groei van 235 woningen per jaar. Netto wil zeggen: nieuwbouw minus sloop en verkoop van sociale huurwoningen.
Ook zetten corporaties en gemeente zich in voor behoud van voldoende woonkwaliteit. In 2019 investeren de corporaties 67 miljoen euro in onderhoud van hun woningen.