Meetresultaten ESD-SIC bekend: gevonden vezels 'vermoedelijk kankerverwekkend'

Een blazer bij ESD-SIC
Een blazer bij ESD-SIC © archief RTV Noord
De 'blazers' van chemiebedrijf ESD-SIC bij Farmsum bevatten vezels, die waarschijnlijk kankerverwekkend zijn. Volgens de GGD is het risico voor de volksgezondheid gering.
Onderzoeksinstituut TNO deed de afgelopen maanden in opdracht van de provincie onderzoek in de omgeving van het bedrijf.
De vezels zijn beoordeeld als een 'vermoedelijk kankerverwekkende stof', zo schrijft het provinciebestuur in een brief aan Provinciale Staten. De vezels zijn gemeten tot circa een kilometer afstand van het bedrijf. Uit verder onderzoek moet blijken hoe groot het probleem precies is.
Ondertussen overlegt de provincie met de gemeente Delfzijl, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, GGD, TNO en het RIVM over verdere maatregelen.

Wat maakt ESD-SIC?

ESD-SIC produceert siliciumcarbide, een slijpmiddel dat bijvoorbeeld in schuurpapier wordt verwerkt. Dat gebeurt in overdekte ovens in de buitenlucht. Soms bezwijkt de overdekking, met een stofwolk - een 'blazer' - als gevolg
'Blazers' bestaan uit zand en petroleumcokes. Nu blijkt dus dat er ook vezels van siliciumcarbide in de omgeving zijn gevonden.

'Gevolgen verwaarloosbaar'

De provincie geeft aan dat het om een 'zeer lage concentratie gaat, die volgens de GGD een zeer beperkt risico vormt op de gemeten punten.'
Volgens ESD-SIC zelf is niet veel aan de hand. 'De gevolgen van de SIC-vezels voor de directe omgeving en  de woonomgeving verderop worden door ons als verwaarloosbaar beschouwd', schrijft het bedrijf in een verklaring. 'ESD hecht eraan de juiste gegevens rondom stofemissies en het eventueel aandeel SIC hierin weer te geven.'

'Verantwoordelijkheid bij bedrijf'

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) stelt dat ze na het ontvangen van de meetresultaten, direct alle partijen bij elkaar heeft geroepen. 'We hebben direct een plan van aanpak gemaakt, we hebben het bedrijf hiervan op de hoogte gesteld. De opdracht is de vezels te minimaliseren, de verantwoordelijkheid ligt bij het bedrijf.'

Bezorgd

Maar coalitiepartij SP is er niet gerust op. 'Ik schrik hier nogal van', zegt Statenlid Ans Poort. 'Wat gaat u doen, anders dan het bedrijf te sluiten? Hoe kunt u hiermee omwonenden geruststellen? Ze worden al zo lang met een kluitje in het riet gestuurd.'
GroenLinks-Statenlid Harrie Miedema is eveneens bezorgd. 'Wat is de kans dat ESD iets kan doen om het terugdringen van de stof te realiseren?'

'Gepaste stappen'

Homan zegt ESD-SIC te wijzen op de handhavingsstrategie, die eerder dit jaar door de provincie is vastgesteld. 'We zullen gepaste stappen nemen.'
Daarnaast doet de provincie nader onderzoek om mogelijke gevolgen in woongebieden beter in kaart te krijgen.

'Inert en onschadelijk'

Het bedrijf zelf laat weten dat de SIC-vezels die het uitstoot weinig gevolgen heeft voor de gezondheid. 'ESD produceert granulair SiC wat inert is en onschadelijk.'
Ook stelt het bedrijf dat het verschillende gezondheidsonderzoeken onder medewerkers heeft laten verrichten.

Longfunctietesten

'Tot op heden duiden deze longfunctietesten niet op een afwijkende longfunctie bij onze medewerkers, waaruit zou blijken dat er sprake zou zijn geweest van langdurige beroepsmatige blootstelling aan schadelijke stoffen. Ook laat ESD met regelmaat werkplekmetingen uitvoeren en andere gezondheidskundige testen uitvoeren. Hieruit blijkt geen significante beroepsmatige blootstelling', meldt de verklaring van het Farmsumer bedrijf.
In een eerdere versie van dit artikel meldden we dat TNO de conclusie trok dat de vezels 'vermoedelijk kankerverwekkend' zijn. Dat is onjuist: de GGD trekt deze conclusie.