'Minister Wiebes heeft de boel totaal niet onder controle' (update)

Henk Nijboer tijdens een debat met op de voorgrond minister Eric Wiebes
Henk Nijboer tijdens een debat met op de voorgrond minister Eric Wiebes © Lex van Lieshout/ANP
De Groningse Kamerleden Henk Nijboer en Sandra Beckerman willen dat minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) snel actie onderneemt om tempo in de versterkingsoperatie te krijgen.
Daarmee reageren zij op het nieuws dat een uittocht van specialisten bezig is, omdat het Centrum Veilig Wonen nog geen opdrachten voor volgend jaar heeft verstrekt. Dat terwijl er duizenden huizen geïnspecteerd moeten worden en mogelijk ook aardbevingsbestendig gemaakt moeten worden.
Minister Wiebes heeft de boel totaal niet onder controle
Henk Nijboer-Kamerlid PvdA
'Dit is het zoveelste voorbeeld dat de versterking in Groningen helemaal vastloopt', zegt Nieboer. 'Heel veel mensen zitten in onzekerheid over wat er met hun huis gaat gebeuren. Sommigen wachten al jaren. Minister Wiebes heeft de boel totaal niet onder controle.'
Nijboers PvdA wil dat het kabinet 'nou eindelijk eens naast in plaats van tegenover de Groningers gaat staan'.

Gevolg van eenzijdig besluit Wiebes

Beckerman (SP): 'We hadden de ramp met de schadeafhandeling. De ramp van de versterking lijkt nu groter te worden. Dat moeten we zien te voorkomen.'
'Dit is het gevolg van het eenzijdige besluit van minister Wiebes om de versterkingsoperatie tijdelijk stil te leggen. Minister Wiebes moet nu echt ingrijpen en voor continuïteit zorgen.'

'Opnieuw pijnlijke tegenvaller'

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee noemt het 'opnieuw een pijnlijke tegenvaller als gevolg van overheidsingrijpen; zeer frustrerend voor de Groningers'.
'CVW en NCG dienen samen te kijken of zij niet alsnog tot een versnelling in het verstrekken van opdrachten kunnen komen, zodat het - al dan niet tijdelijke - vertrek van specialisten en risico's op nog meer vertragingen in de versterkingsoperatie zo veel als mogelijk teniet kunnen worden gedaan.'
Dit bericht is aangevuld met een reactie van Tom van der Lee (GroenLinks)