Kamervragen over versterkingsbrieven Loppersum

Een boerderij in de stutten
Een boerderij in de stutten © Jos Schuurman/FPS
De SP, PvdA en GroenLinks stellen Kamervragen aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de brieven die in Loppersum zijn verspreid over de versterkingsaanpak.
Zoals verwacht betekent dat voor sommigen dat de kaarten ineens heel anders geschud zijn.

Brieven

De brieven van de gemeente Loppersum en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan de betrokken inwoners vielen de afgelopen dagen op de mat.
Voor sommigen bevatte hij de boodschap dat de woning wordt opgenomen en doorgerekend, omdat hij volgens computerberekeningen niet voldoet aan de veiligheidsnormen.
Anderen kregen juist te horen dat dat voorlopig nog niet nodig is, maar dat ze desgewenst hun huis later op basis van nieuwe normen opnieuw kunnen laten doorrekenen.

Model

In het Plan van Aanpak van de NCG werd al duidelijk dat het theoretische NAM-model leidend zou worden bij de vraag welke huizen het eerst aangepakt worden. Een streep dus door de opname, inspectie en soms ook al de beoordeling van duizenden al onderzochte woningen.
Woningen die volgens het model een verhoogd veiligheidsrisico vormen, vaak panden die helemaal niet in beeld waren, komen het eerst aan de beurt om onderzocht, beoordeeld en versterkt te worden. Dat was aangekondigd en de bewoners worden nu per post met deze beslissingen geconfronteerd.

Verwachtingen

Het betekent dat zelfs woningeigenaren die al beschikken over een rapport en een versterkingsadvies soms te horen hebben gekregen dat ze in 2019 maar weer contact moeten opnemen. Weliswaar heeft de regio bij minister Wiebes afgedwongen dat de huiseigenaren bij wie al verwachtingen waren gewekt het recht houden op versterking, maar dat betekent volgens SP-Kamerlid Sandra Beckerman nog jaren langer onzekerheid.

Achter in de rij aansluiten

Zij stelt hierover vragen aan minister Wiebes: 'Hij had beloofd dat iedereen die een versterkingsrapport had, gewoon door kon in het traject. Nu blijkt dat ze achteraan in de rij moeten aansluiten. We hebben het over mensen die jarenlang gestreden hebben, die murw zijn en boos, die veel schade hebben. Die kunnen we echt niet langer laten wachten.'

Nieuwe norm

Een van de mensen die weer achteraan in de rij staat is Ger Warink uit Loppersum. Hoewel hij een ruim 300 pagina's tellend inspectierapport in handen heeft, en hoewel zijn aannemer verwacht dat zijn pand niet veilig gemaakt kan worden zonder het te slopen, moet hij in 2019 opnieuw zijn zaak voorleggen aan de NCG, als hij nog behoefte heeft aan versterking van zijn huis. Iets waar hij als een berg tegenop ziet.
'Ik word er letterlijk ziek van. En dat ik alsnog versterking van mijn huis mag aanvragen helpt me niet verder want dan wordt het getoetst naar een nieuwe norm, uit 2019 of later. Best mogelijk dat de conclusie dan ineens is dat het pand niet versterkt hoeft te worden.'