Wiebes over uittocht specialisten: 'Er is ook een instroom van mensen' (update)

Eric Wiebes
Eric Wiebes © Sven Jach/RTV Noord
Minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat vindt dat Groningers niet de dupe mogen worden van de situatie bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Centrum Veilig Wonen (CVW). 'Ik beaam dat dit aandacht moet hebben en ook heeft', zegt de minister tegen de Tweede Kamer.

Knelpunt

Tijdens een overleg over de toekomstplannen voor het aardbevingsgebied vroeg CDA-Kamerlid Agnes Mulder aan Wiebes om er 'alles aan te doen om de boel weer goed op de rit te krijgen'. Dit naar aanleiding van berichtgeving van RTV Noord over de uittocht van specialisten op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen bij verschillende ingenieursbureaus. 
Volgens Mulder blijft de versterkingsopgave naast de afhandeling van de schade één van de grootste knelpunten in het aardbevingsdossier.

Winst CVW

'Het moet niet zo zijn dat bestaande organisaties zoals CVW al worden afgebroken terwijl een nieuwe organisatie nog niet staat. Dat vind ik een grote zorg', zegt Mulder. Volgens haar moet dan de winst van CVW worden gebruikt om te voorkomen dat deskundigen op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen vroegtijdig vertrekken.

Instroom van specialisten

Volgens minister Wiebes is er trouwens niet alleen een uittocht van specialisten, maar is er ook een instroom. 'Uiteindelijk komen er meer mensen binnen op dit moment. Er wordt geworven', zegt Wiebes. 
Hiermee wekt de minister de indruk dat hij het heeft over de uitstroom bij de ingenieursbureaus. Navraag bij zijn woordvoerder leert dat Wiebes het heeft over de personeelscapaciteit van NCG en CVW. 

Belangrijke fase

Daarnaast zegt de minister dat 'in de financieringsovereenkomst met de NAM is afgesproken dat het CVW voldoende toegerust zal zijn om de taken uit te voeren'. Wiebes: 'Er komt nu een hlle belangrijke fase aan en we moeten zorgen dat die organisaties (NCG en CVW - red.) daar tegen opgewassen zijn.'

Belangrijke rol CVW

Wiebes doelt met zijn uitspraken op het opnieuw inrichten van de organisatie Nationaal Coördinator Groningen die verantwoordelijk is voor de versterkingsopgave. Het ziet ernaar uit dat CVW hierin ook een belangrijke rol krijgt.

NAM uit de versterking

Het lijkt een omstreden zet om CVW nauw bij de versterking te betrekken, want de rekeningen van de organisatie worden betaald door de NAM. En minister Wiebes heeft tenslotte beloofd dat het aardoliebedrijf overal tussenuit gaat.

Wie betaalt wat?

Gek is het overigens niet dat CVW bij de versterking wordt betrokken. Het bedrijf heeft ook de kennis en middelen in huis. Als Wiebes dit wil moet hij ervoor zorgen dat de NAM het CVW niet meer financiert, maar bijvoorbeeld zijn eigen ministerie de rekeningen betaalt.

Update:

Er is een reactie toegevoegd van de woordvoerder van minister Wiebes. RTV Noord heeft ook aan CVW en NCG gevraagd of er cijfers bekend zijn die de beweringen van de minister onderbouwen. Die zijn vooralsnog niet beschikbaar.