Groningen Seaports is 4 miljoen extra kwijt door grondhandel

Ruwweg de grond waar het om gaat
Ruwweg de grond waar het om gaat © Google Streetview
Groningen Seaports is 4 miljoen euro extra kwijt aan grond die het eerder al had willen kopen, maar waar het bedrijf Powerfield mee vandoor was gegaan.

Al langer op het oog

Het gaat om 45 hectare in de Oostpolder in de Eemshaven, naast het grote datacenter van Google. Groningen Seaports had dat gebied al langer op het oog om vestiging van andere grote databedrijven mogelijk te maken.
De grond kon nog niet worden gekocht omdat de eigen regels van Seaports voorschrijven dat grond alleen mag worden verworven als er een concrete klant is, en dat was nog niet zo. 

Opspraak

Ondertussen zag het bedrijf Powerfield, via dochteronderneming Zonneperceel, zijn kans schoon om de grond in de Oostpolder te kopen van twee boeren. Powerfield is één van de grootste ontwikkelaars van zonneparken in Nederland.
Dit voorjaar kwam het bedrijf in opspraak vanwege vermeende dubieuze grondtransacties en agressieve grondspeculatie. 

Bestemmingsplan

Opmerkelijk is dat Zonneperceel de grond aankocht terwijl het bestemmingsplan de vestiging van zonneparken op die locatie niet toestaat. Desgevraagd laat Zonneperceel  weten dat het wel degelijk de bedoeling was er een zonnepark te vestigen. In een schriftelijke reactie zegt het bedrijf:
'Hoewel het huidige bestemmingsplan niet voorzag in het toelaten van een zonnepark, hielden wij er rekening mee dat dit op enig moment wel aan de orde zou kunnen komen. Dit is gebaseerd op het provinciaal en gemeentelijk beleid t.a.v. zonneparken en onze ruime kennis en ervaring op dit gebied'.

Verkoop grond

Toch zag Powerfield af van de ontwikkeling van een zonnepark:
'Inmiddels is gebleken dat Seaports belang heeft bij deze grond. Op basis daarvan zijn wij met elkaar in gesprek gegaan en is het tot verkoop van deze gronden gekomen'. 

Hoge winst

Uit de onderliggende koopakten blijkt dat de 45 hectare met een winst van bijna 4 miljoen euro wordt doorverkocht aan Groningen Seaports.
Het gaat om grond die Zonneperceel deels in 2017 heeft verworven, maar ook om een perceel van 20 hectare dat vorige week maandag 3 december voor een bedrag van 3,5 miljoen euro wordt gekocht van een boer, en dezelfde dag voor 5,4 miljoen euro wordt doorverkocht aan Groningen Seaports. Winst: 1,9 miljoen euro. 

Concrete klant

Woordvoerder Marie-Lou Gregoire van Groningen Seaports laat weten dat de grond alsnog is gekocht omdat er inmiddels een concrete klant is die zich er wil vestigen.
Ze zegt niet om welk bedrijf het gaat. Ook heeft het Algemeen Bestuur de regels bijgesteld: voortaan mag er grond worden aangekocht als er een strategisch belang is. 

Harm Post

Opmerkelijk detail is dat voormalig directeur Harm Post van Groningen Seaports sinds zijn vertrek in oktober 2017 voorzitter is van de Raad van Advies van Powerfield, het moederbedrijf van Zonneperceel.
Groningen Seaports heeft een externe partij onderzoek laten doen naar de handel en wandel van Powerfield en de rol van Harm Post. Volgens Gregoire blijkt uit dat onderzoek dat Post niet betrokken is geweest bij grondtransacties en dat er geen omstandigheden zijn die de handel met Powerfield onmogelijk maken.