Duizenden Groningers claimen 'emotieschade' bij NAM

Een woning in de stutten
Een woning in de stutten © FPS/Jos Schuurman/Bewerking RTV Noord
Ruim vijfduizend inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen dagvaarden de NAM vanwege 'emotieschade'.
De dagvaarding beslaat ruim twintigduizend pagina's. De eisers worden bijgestaan door De Haan Advocaten & Notarissen.

Eerdere zaak

Op 1 maart 2017 bepaalde de rechter al in het proces van 120 eisers dat de NAM aansprakelijk is voor de door hen geleden immateriële schade en de gemaakte kosten. Voor deze 120 personen zullen binnen enkele weken concrete bedragen worden gevorderd bij dezelfde rechter.

Woningeigenaren en huurders

Sindsdien hebben zich duizenden particulieren gemeld, die ook hun immateriële schade vergoed willen hebben. De groep bestaat naast woningeigenaren uit een groot aantal huurders, die door de Woonbond en huurdersorganisaties zijn gewezen op de mogelijkheid hun schade te claimen.

Vergoedingssysteem

De eisers willen niet alleen erkenning van de aansprakelijkheid van de NAM, maar vragen tevens om een vergoedingssysteem op te zetten waarbij categorieën worden gemaakt waarin de verschillende gevallen kunnen worden ingedeeld. Bij grote letstelschadezaken als deze is dat de meest aangewezen manier om schade te vergoeden.

Voor iedereen

Uiteindelijk zullen alle inwoners uit het aardbevingsgebied die immateriële schade hebben geleden, in aanmerking moeten komen voor een vergoeding. Daarbij gaat het om vele duizenden personen die van geval tot geval verschillen.
'Van elke eiser is bekend welke impact de aardbevingen op zijn of haar leven heeft gehad', legt advocaat Pieter Huitema uit. 'Het gaat dan om angsten, zorgen en gevoelens van onveiligheid. Bovendien krijgen zij te maken met allerlei toestanden bij versterking van hun woningen: ze moeten tijdelijk ergens anders wonen, krijgen aannemers en schade-experts over de vloer. Hun woongenot wordt ernstig geschaad en dat moet worden gecompenseerd.'