Kerk blijft langer in de steigers: geen Kerstnachtdienst in Termunten

Een flinke domper voor inwoners van Termunten: de traditionele Kerstnachtdienst in de eeuwenoude Ursuskerk kan dit jaar niet doorgaan.
De kerk staat op dit moment in de steigers voor een grootscheepse restauratie. De werkzaamheden hebben flinke vertraging opgelopen.

Asbest verwijderen

In de verwarmingselementen in de banken en in het stookhok is asbest gevonden. Dat moet eerst worden verwijderd. Daardoor is de kerk de rest van dit jaar gesloten voor activiteiten.
(Foto: Martin Drent/RTV Noord)
Binnen is het één en al stof vanwege de restauratie van de binnen- en buitenmuren. Vooral binnen zitten flinke scheuren in het gebouw, volgens Steyn Prins van de Kerkenraad mogelijk als gevolg van aardbevingen. Daarom worden de muren nu gerestaureerd.

Traditie

'Het is absoluut onmogelijk om hier ook maar iets te doen. Het is heel erg vervelend dat we na bijna veertig jaar geen Kerstnachtdienst kunnen houden met muziekkorps Prins Bernhard', zegt Prins.
De honderd dorpsbewoners die jaarlijks naar de dienst komen, kunnen dit jaar naar de kerk van Woldendorp voor de Kerstnachtdienst.
(Foto: Astrid Mellema/RTV Noord)

Te weinig geld

Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) wilde als eigenaar van het gebouw ook de binnenkant van de Ursuskerk aanpakken. De stichting wil vloerverwarming aanleggen en de banken vervangen door stoelen. Dat gaat nog niet door, omdat de fondsenwerving hapert.
'Daarom hebben we de verbouwing in twee fases gesplitst', zegt Prins. 'Nu pakken we de muren aan, dat is eind maart klaar. Als we de fondsen compleet hebben, gaan we aan de slag met de binnenkant. Dan wordt de kerk weer heel mooi voor diensten en concerten.'