Asbest aangetroffen in voormalige speeltuin Zeerijp

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © Jos Schuurman/FPS
Tegen alle verwachtingen in is asbest aangetroffen in de voormalige speeltuin aan de kruising van de Borgweg met de Molenweg in Zeerijp. Daardoor kan de gemeente de tijdelijke school niet op de plek zetten in de kerstvakantie.
De speeltoestellen zijn vorige maand weggehaald, om plaats te maken voor de tijdelijke school. Daarvoor is een deel van de grond afgegraven en is er bodemonderzoek gedaan.
In één van de twee emmers met monsters is een verhoogde concentratie asbest gevonden.

Geschrokken

Volgens wethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks) is dat totaal onverwacht: 'We hadden geen enkele historische aanduiding dat hier vervuilde grond zou kunnen liggen en al helemaal geen asbest.'
De gemeente Loppersum, eigenaar van de grond, gaat de bodem nader onderzoeken. Afgelopen maandag zijn meer monsters genomen om te kijken of en waar nog meer asbest kan liggen.
Daardoor kan Schollema nog niet zeggen hoe diep de asbestdeeltjes zaten en of kinderen gevaar hebben gelopen. 'We gaan ervan uit van niet, maar uit de monsters moet blijken waar het precies lag, hoeveel het was en waar het vandaan komt.'

Oud en nieuw

Op een bijeenkomst met Dorpsbelangen kwam één van de inwoners met een mogelijke verklaring: 'Tijdens oud en nieuw is daar wel eens een vuurtje gestookt. Het zou kunnen zijn dat daar zaken op zijn gekomen waar asbest in zat', zegt Schollema.
'Maar het blijft op dit moment gissen, en dat moet je eigenlijk niet doen. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak precies is.'

Vertraging

Gevolg is dat de leerlingen van De Wilgenstee langer in hun huidige schoolgebouw blijven zitten. Pas als de bodem asbestvrij is, wordt de tijdelijke school gebouwd. Hoeveel vertraging het proces oploopt, is nog onduidelijk.
Als de leerlingen over zijn, wordt het gebouw van de Wilgenstee versterkt en verduurzaamd. Schollema hoopt dat de kinderen ondanks de asbestvondst na de zomervakantie weer naar hun vertrouwde, versterkte en opgeknapte school kunnen.
In de toekomst komt er weer een speeltuin voor terug, als de leerlingen weer terug zijn naar hun versterkte school.