'Het gewone volk rammelt aan de poorten van de macht'

© RTV Noord
In korte tijd zijn de 'gele hesjes' een begrip geworden. Een brede protestbeweging die maatschappelijke veranderingen wil afdwingen. Succesvol in Frankrijk. De vraag is, Beter Weters, waar blijven ze in Nederland, te beginnen in Groningen?

Onmacht en protest

Je kunt je blind staren op de verschillen tussen Frankrijk en Nederland. Tot je dienst, die zijn er zeker in omstandigheden en volksaard. Maar de overeenkomsten zijn minstens even talrijk. Iedere machtshebber die onmacht zaait, zal op den duur protest oogsten. Iedere politicus die de democratie reduceert tot lastige bijkomstigheid zal ooit oog in oog komen met mensen die zeggenschap en zekerheid opeisen.

Rekening voor arrogantie

Het dedain waarmee politici het groeiende verzet tegen hun neoliberale dominantie tegemoet treden, is brandstof voor de strijd. Van Macron tot zijn vriendje Klaver, van Rutte tot zijn vriendje Timmermans. Ze gaan de rekening van hun arrogantie betalen. Want het gewone volk rammelt aan de poorten van de macht. Wie hen weg zet als rebellerende sloebers, zal stoere en trotse mensen ontmoeten.

Eerlijk deel

Omdat iedereen die om zich heen kijkt en echt luistert, weet dat het borrelt en bruist in onze wijken en op onze werkvloer. Zij zien dat de wereld niet voor hen aan het veranderen is en eisen langzaam maar zeker hun eerlijke deel op. Aan de volksvertegenwoordigers is het nadrukkelijke verzoek: sta aan onze kant of ga aan de kant!
Lisa de Leeuw studeert in Groningen en is sinds 2017 voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Meer...

Hier geen geweld en chaos

Wat mij stoort is dat het gelehesjesgedoe in Nederland vooral een door de media kennelijk gewenste en gevoede protesttoestand is. Het is immers een typisch Franse aangelegenheid, waar de maatschappelijke toestand heel anders is dan hier. Ook in Nederland zijn er mensen ontevreden en dat ook niet onterecht, maar die ontevredenheid hoeft voor hen niet te leiden tot geweld en chaos. Aandacht, begrip, oplossingen, maar niet door vernielingen en haatcampagnes, dáár moet 't om gaan.

Uitlokken

Nu dat niet goed genoeg uit de verf komt volgens de bedenkers van het nieuws, doen kranten en tv er, zo lijkt 't wel, alles aan om de raddraaiers ook hier uit hun krochten en schuilhoeken te lokken. Jammer, het doet de beweging waar het allemaal om draait geen goed. Gele hesjes in Nederland? Contraproduktief...
Fokke Fennema was predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt. Meer...

Vroeger anders

Nederlanders gaan de laatste jaren niet massaal de straat op om te demonstreren. Dit is wel eens anders geweest. Ouderen herinneren zich de grote onderwijsprotesten op een vol Malieveld. Of neem de 550 000 demonstranten achter 'het Komitee Kruisraketten Nee' in 1985. Vakbonden ontberen ook grote leiders. Aan de rechterflank is er de huiver om zich publiekelijk te binden aan Wilders.

Vlam in de pan

Daarnaast is het zeker zo dat velen virtueel ageren via het scherm. Doch de vlam kan zomaar in de pan slaan: de zorgkosten stijgen fors. Ziekenhuizen gaan failliet. En het eigen risico is de laatste jaren al flink omhoog gegaan. Nu straks waarschijnlijk de dure warmtepomp. De inkomsten moeten wel gelijke tred houden met de snel stijgende kosten. En die garanties zijn er niet!
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Gaat groeien

Wij hebben geen massa protesten zoals in Frankrijk. Enerzijds zal een grote groep het nog best goed hebben. En de groep die het slecht heeft, is relatief klein. Neemt niet weg dat het volgens mij langzaam wel gaat groeien. Er zullen steeds meer gele hesjes verschijnen. Het kabinet drijft het gewone volk vanzelf zover.

Kabinet laat het zo

 
De coalitiepartijen zijn blijkbaar horende doof en ziende blind voor wat er speelt in de maatschappij. Het verzet zal groeien na oud en nieuw, wanneer de kosten zoals btw-verhoging, energielasten en dergelijke voelbaar worden: zo wordt de weerstand groter. Maar het kabinet lijkt het erop aan te laten komen.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Klagers en azijnpissers

Ondanks het feit dater nog veel mensen in Nederland wonen die de eindjes aan elkaar moeten knopen hebben we het hier goed. Er is veel werkgelegenheid, inkomens zijn redelijk tot goed te noemen. Onze gezondheidszorg behoort tot de beste in de wereld. We leven in een vrij land waar we onze mening vrij mogen uiten. Tot nu toe blijft terrorisme ons bespaard. We zijn wel een beetje een land van klagers en azijnpissers, maar zetten dat niet gauw om in daden.

Nederland let op uw zaak

Zijn we dus veilig voor dit soort zaken? Nee. Er zijn echt wel de nodige risicovolle zaken gaande: zorgen over het klimaat en de kosten hiervan, het achterblijven van het inkomen als we kijken naar de goede voortgang van de economie, aardbevingen en de steeds lastiger wordende huizenmarkt, met name voor starters en mensen met een lager inkomen. Dus: Nederland let op uw zaak. Want Franse toestanden willen we echt niet!
David de Jong is directeur van het Princenhof in Leeuwarden. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Vrij uiten

Onlangs las ik dat Nederlanders tot de gelukkigste mensen ter wereld  behoren. Dit bleek uit een groot onderzoek onder Nederlanders zelf. Dat lijkt in eerste instantie te botsen met het grote aantal negatieve uitingen die je bijvoorbeeld op internet tegenkomt. Volgens mij ligt daar echter de reden waarom we ons zo gelukkig voelen. Juist omdat we ons zo vrij kunnen uiten, voelen we ons gelukkiger dan bijvoorbeeld de Fransen.

Digitale snelweg

Natuurlijk zitten hier grenzen aan. Het verzet tegen de windmolens in Oost-Groningen en de opkomende volkswoede in het aardbevingsdossier zijn daar voorbeelden van. Maar over het algemeen genomen denk ik dat wij de 'gele hesjes' vooral aantrekken op de digitale snelweg. En daar zijn afritten genoeg waar we onze frustratie kwijt kunnen.
Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Ongelijkheid en onzekerheid

Frankrijk en Nederland hebben overeenkomsten: groeiende ongelijkheid, de middenklasse die meer onder druk is komen te staan, de toenemende onzekerheid over de toekomst bijvoorbeeld. Maar er zijn ook grote verschillen. Frankrijk is een sterk gecentraliseerd land waar de president flink wat meer macht heeft dan bij ons de minister-president. Macron zul je nooit op de fiets in Parijs aantreffen.

Wonderlijk hoe stil

Net als veel van zijn voorgangers kiest Macron voor een flinke portie grandeur. Om vervolgens ook nog eens een vermogensbelasting af te schaffen en de benzineprijzen te verhogen. Een sterke cocktail voor massale oppositie. De geschiedenis leert dat massale protesten effect hebben in Frankrijk. Er staat een premie op het bij elkaar krijgen van veel gele hesjes: een aantal maatregelen is ook al weer teruggedraaid. De explosieve cocktail van voordelen voor de rijken, nadelen voor de rest en een arrogante en machtige president, dat kennen we hier niet. Maar ook hier groeit de onvrede en is het soms wonderlijk hoe stil het blijft.
Willem Smink was tot voor kort bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. Meer...