Universiteitsraad stemt niet in met kosten voor 'Yantai' (update)

De RUG wilde aan Chinese campus openen
De RUG wilde aan Chinese campus openen © Bri Bri en Bert Kaufmann/Flickr
De universiteitsraad (U-raad) stemt niet in met de China-kosten op de begroting van de Rijksuniversiteit Groningen voor volgend jaar.

Instemmingsrecht

Het 'Yantai'-bedrag op de begroting is hoger dan vijf ton; de universiteitsraad - een vertegenwoordiging van personeel en studenten - heeft daarom instemmingsrecht. Die instemming blijft uit, omdat er volgens de raad dan belastinggeld naar Yantai zou gaan en dat mag niet. Nu goedkeuring van de voltallige raad uitblijft moet het College van Bestuur op zoek naar een ander potje om de kosten te dragen.

Salariskosten

De universiteit zag begin dit jaar de plannen voor een campus in de Chinese stad Yantai in de ijskast verdwijnen, omdat de universiteitsraad te veel bezwaren had. Omdat twee faculteiten extra medewerkers hadden aangetrokken die de campus in China moesten voorbereiden, bleef de universiteit wel met salariskosten zitten. In totaal een kleine zes ton. 

Al uitgegeven

Opmerkelijk is dat de raad moet instemmen met een bedrag dat al grotendeels is uitgegeven. Dirk-Jan Scheffers van de Personeelsfractie: 'Deze kosten hadden in de begroting van vorig jaar gemoeten. We verlenen geen instemming voor deze post.' 
Kristina Linke van de Wetenschapsfractie stelt dat de raad niet goed is geïnformeerd. 'Wat mij het meest frustreerde was het proces. We hebben verschillende keren om informatie gevraagd en die werd nooit verstrekt. Op het einde zie ik nu een bedrag boven de vijf ton waar instemming op wordt gevraagd.'
Ook Lijst Calimero benadrukt dat er 'zo vaak naar kosten en plannen is gevraagd'.

2019

Irritatie is er ook over de onduidelijkheid voor 2019; wat kosten de extra aangetrokken medewerkers dan nog? Het bedrag voor een medewerker bij de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen is bekend, maar de kosten voor de extra medewerkers bij de Faculteit Science and Engineering nog niet.
Het universiteitsbestuur overlegt nog met de faculteit wie welke kosten voor zijn rekening neemt. Henrieke Polinder van Lijst Calimero: 'Het baart ons zorgen dat de kosten voor 2019 niet bekend zijn.'

Faculteiten

De raad wil ook niet dat faculteiten opdraaien voor de kosten; omdat het ook dan om publiek geld gaat. Den Haag heeft verboden dat de RUG belastinggeld steekt in China en dat zou op deze manier wel gebeuren, oordelen de fracties. Scheffers: 'De financiering moet uit private middelen komen.'

Reactie RUG

Volgens RUG-bestuurder Jan de Jeu is er helemaal geen probleem. Het Yantai-voorbereidingsteam mag volgens hem wel met belastinggeld worden betaald, omdat het niet meer om een volledige campus gaat. Het team verkent alleen nog of bepaalde faculteiten kunnen samenwerken met Chinese faculteiten. Dit gebeurt veel vaker en daar zou Den Haag geen bezwaar tegen hebben
Dit bericht is aangevuld met een reactie van RUG-bestuurder Jan de Jeu.