Allerlaatste gemeenteraadsvergadering in Bedum een feit

© Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
'Dit was het echt. Dank u wel. Ik sluit hierbij de laatste vergadering van de gemeenteraad van Bedum', met deze simpele maar historische woorden sloot burgemeester Erica van Lente de allerlaatste raadsvergadering.
De gemeente Bedum houdt na 210 jaren per 1 januari 2019 op te bestaan en gaat fuseren met De Marne, Winsum en Eemsmond. Dat ontstaat de nieuwe gemeente Het Hogeland.
'Een memorabel en historisch moment' aldus nestor en ChristenUnie-raadslid Jan Berghuis (65) die tijdens de laatste raadsvergadering sprak. Hij haalde tijdens de laatste raadsvergadering herinneringen op met de aanwezige raadsleden.
Voor elk raadslid had Berghuis een persoonlijk woord van dank. Ook had de gemeente van de gehele gemeenteraad inclusief de wethouders een cartoon laten maken met een bijpassende tekst.
Burgemeester Erica van Lente bedankte het college en alle anderen die op allerlei manieren aan de gemeente hebben bijgedragen, van de werknemers tot de bodes.
Een cartoon van de gemeenteraad.

Onderscheiding

Voor Berghuis en ChristenUnie wethouder Menne van Dijk (68) kreeg de avond nog een oranje gekleurd tintje. Zij werden tijdens de laatste raadsvergadering koninklijk onderscheiden als beloning voor hun jarenlange politieke inzet en maatschappelijke betrokkenheid.
Jan Berghuis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Menne van Dijk is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Plezierige periode

ChristenUnie raadslid Jan Berghuis was na afloop overrompeld en blij: 'Fantastisch'. Hij is sinds 2004 onafgebroken lid van de Bedumer gemeenteraad en kijkt en met weemoed terug. 'Ja, ik heb toch lang in de raad gezeten en je sluit een bepaalde periode af. Ik kijk er met plezier op terug maar dit stemt mij ook wel weemoedig'.
Vrijdagmiddag is de laatste raadsvergadering in Winsum, daarna volgt de laatste raad in De Marne op dinsdagmiddag. Donderdagavond is de laatste raadsvergadering van Eemsmond.