Delfzijl wil rampenplan voor tankenpark Farmsum

Het tankenpark van NAM
Het tankenpark van NAM © FPS / Jos Schuurman
De gemeente Delfzijl is verontrust over het feit dat NAM geen rampenplan heeft voor het tankenpark in Farmsum. Delfzijl schrijft dat in een brief aan minister Wiebes van Economische Zaken en Milieu.
De gemeente wil dat de minister er bij NAM op aandringt dat er zo' n rampenplan komt.

Fout op fout

Uit een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) blijkt dat NAM fout op fout stapelde bij de lekkage van aardgascondensaat op het tankenpark begin oktober. Dertigduizend liter van het giftige condensaat kwam terecht in het oppervlaktewater.

Gemeente twee dagen later ingelicht

De oproep voor een rampenplan komt na Wiebes' beantwoording van Kamervragen over de lekkage. Volgens Delfzijl is de gemeente door het ministerie niet benaderd om informatie aan te dragen voor die beantwoording.
Zo is er verbazing over de stelling van de minister dat NAM op 6 oktober bij het SodM melding maakte van de lekkage, maar dat de gemeente Delfzijl pas op 8 oktober werd ingelicht. Daarover wil Delfzijl opheldering.

Duizend liter nog in het riool

Ook stelt Wiebes dat er duizend liter van het condensaat in het riool is achtergebleven. Dat was niet bekend bij de gemeente. Die wil, als verantwoordelijke voor het beheer van het riool, alsnog documenten inzien waaruit dit blijkt.
Lees hier de volledige brief van de gemeente Delfzijl aan minister Wiebes.