Aflopende nieuwbouwregeling NAM bedreigt woningbouw Stad

Het Ebbingekwartier in Stad
Het Ebbingekwartier in Stad © Sven Jach/RTV Noord
Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van de gemeente Groningen hoopt dat de NAM en het Rijk snel met een oplossing komen voor de aflopende nieuwbouwregeling van het aardoliebedrijf. 'We hebben een groot probleem als dat niet gebeurt', zegt Van der Schaaf.
De nieuwbouwregeling houdt in dat de NAM opdraait voor de meerkosten als nieuwbouwprojecten in het aardbevingsgebied aardschokbestendig worden gebouwd. Volgens het landelijke bouwbesluit is het niet verplicht om aardbevingsbestendig te bouwen.

Niet volgens aardbevingsnorm

Om te voorkomen dat projectontwikkelaars en aannemers vanwege de extra kosten niet volgens de aardbevingsnorm bouwen, is de nieuwbouwregeling bedacht.
Deze afspraak heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vorig jaar met de NAM gemaakt en geldt met terugwerkende kracht van 2016 tot 23 december dit jaar. 

NAM betaalde 175 miljoen

In totaal heeft de NAM de afgelopen jaren 175 miljoen euro betaald voor aardbevingsbestendige nieuwbouwprojecten. De gemeente Groningen is met bijna tweehonderd nieuwbouwprojecten grootverbruiker als het gaat om de nieuwbouwregeling.
Ter vergelijking: in de gemeente Loppersum gaat het om 75 nieuwbouwprojecten. Dat verschil is te verklaren doordat in de stad Groningen meer nieuwbouw is. 
Als de nieuwbouwregeling niet wordt verlengd vreest Van der Schaaf dat toekomstige nieuwbouwprojecten niet aardbevingsbestendig worden gebouwd, te duur worden of vertraging oplopen.

In de knel

Plannen die mogelijk in de knel komen door het aflopen van de regeling zijn Meerstad, het Eemskanaal-gebied en de verdere ontwikkeling van het Ebbinge-kwartier. Het laatstgenoemde project liep al eerder vertraging op vanwege gesteggel over de meerkosten van het aardbevingsbestendig bouwen.
Mensen die in het Ebbinge-kwartier een huis kochten moesten anderhalf jaar lang wachten tot de start van de bouw. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan deze appartementen. De plannen voor de volgende fase liggen klaar.

Voorkomen dat geschiedenis zich herhaalt

Van der Schaaf wil voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. De gemeente Groningen wil namelijk de komende vijf jaar zo'n tienduizend woningen bouwen. 'Als daar de klad in komt, is de ramp niet te overzien', zegt de PvdA-wethouder.     
De NCG, het Rijk en de NAM voeren al maanden gesprekken over de verlenging van de regeling. Maar met nog een week te gaan is er nog geen oplossing gevonden. 'De NAM staat op afstand', zegt een woordvoerder. Of dat betekent dat de NAM de regeling niet verlengt, wil hij niet zeggen.

'Rijk moet verantwoordelijkheid nemen'

Van der Schaaf snapt dat de regeling niet wordt voortgezet onder de vleugels van de NAM, omdat het aardoliebedrijf overal tussen uit wordt gehaald. Volgens hem moet het Rijk daarom haar verantwoordelijkheid nemen en de nieuwbouwregeling overnemen.
'We hebben te maken met hoge woningnood, dus die huizen zijn hard nodig. Ik denk niet dat de Rijksoverheid dat op haar geweten wil hebben dat de tekorten nog groter worden', zegt Van der Schaaf.
Een tussenoplossing zou volgens hem zijn dat de NAM de regeling een half jaar verlengt en dat in de tussentijd nieuwe afspraken worden gemaakt waar het Rijk verantwoordelijk voor is.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil niet reageren op de kwestie. 'De gesprekken hierover lopen nog', zegt een woordvoerder.