Alle bevingsgemeenten met provincie in beroep tegen gasbesluit

Alle elf gemeenten in de bevingsregio gaan samen met de provincie in beroep tegen het gasbesluit.
Alle elf gemeenten in de bevingsregio gaan samen met de provincie in beroep tegen het gasbesluit. © Jos Schuurman/FPS
Alle elf gemeenten in de bevingsregio gaan samen met de provincie in beroep tegen het gasbesluit van minister Wiebes. In dat besluit staat dat er komend jaar 19,4 miljard kuub gas gewonnen gaat worden in het Groningenveld.
De regiobestuurders hebben dit afgelopen vrijdag unaniem besloten, zegt burgemeester Hans Engels van Loppersum.
Eerder werd al bekend dat de provincie en de gemeente Midden-Groningen in beroep gaan tegen het gasbesluit.

Indruk wekken één geheel

De veiligheid van de Groningers is volgens de gemeenten en provincie niet goed geregeld, en daarom stellen ze beroep in bij de Raad van State.
Volgens Engels is het belangrijk om eenheid uit te stralen binnen de regio: 'Daarom is het goed dat je allemaal op dezelfde manier beroep instelt, met dezelfde tekst en dezelfde advocaat, zodat feitelijk gezien de indruk bestaat dat we dat als één geheel doen.'

Meer punten

Op de vraag hoeveel zin dat heeft, zegt Engels: 'Politiek gezien heeft dat veel zin, want hiermee geven we aan dat het terugdringen van de gaswinning niet het enige aspect is dat hier speelt. Het gaat ook om de versterking, de afhandeling van schade en nieuwe investeringen in de economie in Noord-Nederland.'

Veendam is solidair

De gemeente Veendam gaat zelfstandig beroep aantekenen tegen het gasbesluit. De gemeente wil solidair zijn met de elf bevingsgemeenten, maar volgens burgemeester Sipke Swierstra is dat niet de enige reden voor het beroep.
Als onze inwoners schade hebben, kan er ook geen onduidelijkheid over de afhandeling van de schade zijn
Sipke Swierstra - Burgemeester Veendam
'In Veendam hebben we te maken met gaswinning, zoutwinning en de gasopslag', stelt hij. 'Wanneer we getroffen worden door mijnbouwproblematiek, is het van belang dat er een versterkt pleidooi wordt gehouden voor een gelijke regeling. Als onze inwoners schade hebben, kan er ook geen onduidelijkheid over de afhandeling van de schade zijn.'

Stevige stappen

Volgens Swierstra moet het beroep bij de Raad van State deze specifieke problematiek ook onder de aandacht van minister Wiebes brengen. 'Het treft Veendam op een andere manier dan de gemeenten in het centrale aardbevingsgebied', gaat Swierstra verder. 'Dit beroep laat zien: Rijk, Den Haag, er zijn nog een aantal stevige stappen te zetten.'
De gemeenten en provincie dienen het beroep nog voor het einde van het jaar in bij de Raad van State.