Nieuw versterkingsinstituut zorgt voor nog meer bestuurlijke spaghetti

© RTV Noord
Gooi de aardbevingsgemeenten, de provincie Groningen en de Rijksoverheid bij elkaar in één pan. Mix het met de NCG, CVW, NAM en TCMG en je krijgt bestuurlijke spaghetti. Een 'lekkernij' alleen verkrijgbaar in het aardbevingsgebied.
Voor nog meer smaak wordt nog een ingrediënt toegevoegd: (T)IVO.
TIVO staat voor Tijdelijk Instituut Versterkingsopgave. Momenteel wordt achter de schermen hard gewerkt om deze nieuwe organisatie op te tuigen. Veel is er nog niet over bekend, maar het is de bedoeling dat het omstreden NAM-model (Hazard And Risk Assessment) bij dit instituut wordt ondergebracht.

NAM-model

Als dit gebeurt, maakt Wiebes zijn belofte waar om het theoretische computermodel, dat als basis geldt voor de vernieuwde versterkingsaanpak, in publieke handen te brengen.
Dat is een wens vanuit de regio, omdat er grote vraagtekens worden geplaatst bij de betrouwbaarheid. Daarnaast is het lastig te controleren hoe het systeem wordt gebruikt, omdat de computer nog bij de NAM staat.

Volgorde

Met het NAM-model in huis gaat TIVO de volgorde bepalen van de versterkingsoperatie. Sinds het nieuwe versterkingsplan, dat begin november is gepresenteerd, zijn er grofweg drie veiligheidscategorieën voor gebouwen in het aardbevingsgebied: een hoog- een laag- en een normaal risicoprofiel.

Hoog risicoprofiel

Woningen met een hoog risicoprofiel komen bovenaan het lijstje met gebouwen die aardbevingsbestendig gemaakt moeten worden. Met één druk op de knop zegt de computer of een huis versterkt moet worden of niet. Wel zijn inspecties noodzakelijk om dit te controleren, omdat de computer hier niet geschikt voor is.

Toekomst NCG

Wat voor gevolgen de komst van het nieuwe instituut heeft voor de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is niet duidelijk. Momenteel houdt de NCG zich samen met Centrum Veilig Wonen (CVW) bezig met de versterkingsopgave en wordt gekeken hoe dit bestuurlijk geregeld gaat worden.  

Gezamenlijke rekening

Dat is nodig omdat de NAM de rekeningen van CVW betaalt. En zoals minister Wiebes heeft beloofd, gaat de mijnbouwer overal tussenuit. Dus ook uit de versterkingsopgave. Dat betekent wel dat de minister een gezamenlijke rekening moet openen met CVW.

Overeenkomst

Tot slot de overeenkomst tussen het schadeloket TCMG en TIVO. Inhoudelijk hebben ze weinig met elkaar te maken. De één is verantwoordelijk voor mijnbouwschade en de ander voor de versterking.

De 'T' van Tijdelijk

Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat beide afkortingen beginnen met de grote letter 'T' van Tijdelijk. Bij het Instituut Versterkingsopgave vervalt op termijn de eerste letter en noemen we het IVO. In het geval van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade komt er een Instituut Mijnbouwschade (IM) voor terug.
Kortom, het recept van de bestuurlijke spaghetti wordt continu vernieuwd. Of het gerecht ook lekkerder smaakt, is maar de vraag.