Waarderende woorden bij allerlaatste raadsvergadering Grootegast

Grootegast heeft de laatste raadsvergadering als zelfstandige gemeente gehouden. Op 1 januari fuseert Grootegast met Leek, Zuidhorn en Marum tot de gemeente Westerkwartier. De gemeente Grootegast heeft dan 29 jaar bestaan.
Burgemeester Ard van der Tuuk dankte alle raadsleden uitgebreid voor hun inzet richting de inwoners van de gemeente. Ook waren er waarderende woorden voor de drie wethouders en de raadgriffier.
Van der Tuuk stond ook stil bij het overlijden van burgemeester Kor Dijkstra en wethouder Kor de Wagt. Ook waren er woorden van dank voor de medewerkers van de gemeente.