Bedrijven in Oost-Groningen: minder mensen in dienst in 2019

© Pexels
Als enige gebied in Nederland verwachten bedrijven in Oost-Groningen minder personeel in dienst te hebben het komende jaar. Dat blijkt uit het rapport 'Regionale economie 2017' dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag uitbrengt.
Per saldo 2 procent van de bedrijven verwacht dat de personeelssterkte in 2019 afneemt ten opzichte van 2018. Dat betekent dat het aantal bedrijven in Oost-Groningen dat verwacht komend jaar minder personeel te hebben groter is dan het aantal bedrijven dat méér personeel verwacht. 
In alle andere gebieden van het land is deze verhouding andersom.
Bron: CBS. Tekst gaat verder onder kaart

Ondernemers Oost-Groningen positief over omzet

In Oost-Groningen zijn bedrijven per saldo wél positief over de verwachte omzet in 2019 ten opzichte van 2018. Dit betekent dat er in Oost-Groningen meer bedrijven zijn die verwachten in 2019 het qua omzet beter te doen dan dit jaar. In maar vier andere gebieden in het land is dit ook het geval.
In Overig-Groningen is het aantal bedrijven dat positief is gestemd over de verwachte omzet in 2019 nagenoeg gelijk aan het aantal bedrijven met negatieve verwachtingen. In Delfzijl en omgeving zijn bedrijven per saldo juist negatief gestemd over hun verwachte omzet komend jaar. 

Bedrijven in Delfzijl en omgeving somber gestemd

Per regio heeft het CBS aan ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven gevraagd om op bepaalde onderwerpen aan te geven of hun verwachtingen voor 2019 positief, negatief of geen van beiden zijn ten opzichte van 2018. Deze onderwerpen zijn:
- Omzet
- Werkgelegenheid
- Economisch klimaat
- Winstgevendheid
- Oordeel over de orderpositie
- Onvoldoende vraag naar goederen en diensten
- Tekort aan personeel.
Uit cijfers van het CBS blijkt dat Delfzijl en omgeving het enige gebied in Nederland is waar op ál deze onderwerpen er méér bedrijven zijn die negatief gestemd waren dan positief.