Studenten en medewerkers Hanzehogeschool denken mee over besteding Haagse miljoenen

© Google Streetview
Studenten en personeel mogen meepraten over de besteding van de extra miljoenen die het Rijk aan de Hanzehogeschool overmaakt.
De Groningse hogeschool krijgt er 24 miljoen per jaar bij. Dit is het geld dat Den Haag beloofde om in het hoger onderwijs te steken toen de beurs voor studenten werd afgeschaft.

Prestatiedruk

Begin volgend jaar mogen studenten en medewerkers hun ideeën pitchen. Enige voorwaarde: het moet de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen.
Bestuursvoorzitter Henk Pijlman: 'Dit is wel breed opgevat. Ik denk dat docenten vragen om maatregelen om de werkdruk te verminderen. Studenten hebben gezegd: wij vinden de prestatiedruk heel hoog.'

Concreet

De ideeën voor besteding van het geld worden omgezet in concrete plannen, waar de Medezeggenschapsraad, de Raad van Toezicht, het bedrijfsleven en andere instellingen buiten de Hanzehogeschool dan iets van mogen vinden. Voor de zomer moeten de plannen concreet zijn; het eerste geld wordt komend studiejaar uitgegeven.

Groepsgrootte

Niet over het hele bedrag mag worden meegedacht; zeven miljoen is jaarlijks al uitgegeven. Dat geld is onder meer gestopt in het aannemen van extra docenten, waardoor de groepsgrootte kleiner is geworden.
Pijlman: 'We geven meer uit dan we binnenkrijgen. Dat kan niet eeuwen. Die zeven miljoen structureel zijn we dit jaar aan het inlopen.'

Somber beeld

De bestuursvoorzitter vindt dat er al met al veel geld naar het hoger onderwijs komt. Hij bestrijdt 'het sombere beeld dat het alleen maar ellende is. Dat kan ik niet plaatsen en delen.'
Dat beeld wordt volgens Pijlman onder andere gecreëerd door studenten en medewerkers van universiteiten die vorige week vrijdag actie voerden in Den Haag tegen de hoge werkdruk die ze ervaren.

Nuttig besteden

Pijlman begrijpt wel dat studenten eisen dat ze inspraak krijgen in de besteding van het geld. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) bracht deze week naar buiten dat het op veel universiteiten en hogescholen slecht gesteld is met deze inspraak.
'Ik snap dat ze zeggen: dit geld is ons feitelijk afgenomen. Daar hebben ze gelijk in', zegt hij. Nu wil Pijlman zorgen dat de Hanzehogeschool in overleg met studenten en medewerkers het geld zo nuttig mogelijk besteedt.