Mogelijk meer windmolens in de provincie: 'Voor burgers geen sprookje'

© Jos Schuurman / FPS
Het provinciale voornemen om het concentratiebeleid voor het toekennen van windmolens op land los te laten, stuit op stevige weerstand in Provinciale Staten.
Op het gebied van duurzame energie heeft het provinciebestuur zichzelf als doelstelling gesteld om zestig procent aan energie duurzaam op te wekken, maar lang niet iedere partij is blij met dat voornemen. Volgens meerdere fracties gaat gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) voorbij aan de wil van inwoners van de provincie Groningen.
'Ik heb grote zorgen over de snelheid die gehanteerd wordt op dit gebied', zegt Statenlid Be Zwiers (Partij voor het Noorden). 'We zijn absoluut tegen meer wind op land. Maar ik heb het idee dat er op dit moment veel wordt doorgedrukt.'

Concentratiebeleid

Het provinciebestuur wil het concentratiebeleid loslaten. Dat betekent dat de afgesproken 855,5 Megawatt windenergie op land die de komende jaren worden opgewekt in de Veenkoloniën en rond Delfzijl en de Eemshaven, niet langer het maximum hoeft te zijn.
Om dat te bewerkstelligen vraagt gedeputeerde Nienke Homan om mandaat, om vervolgens in gesprek te gaan met gemeenten en bewoners. De centrale vraag in dat gesprek is wat zij willen bijdragen aan het leveren van duurzame energie.

Overtuigen

Naast de Partij voor het Noorden hebben ook Groninger Belang en de VVD moeite met die rol van de provincie.
'Voor veel burgers is dit beleid geen sprookje', laat Marc Scheffers (Groninger Belang) weten. 'Als burgers nee zeggen tegen windmolens, gaat de provincie de dialoog weer aan. De vraag is of een nee als antwoord nog wel mogelijk is. Het lijkt erop dat de mensen de windmolens niet willen, maar ze er wel komen.'
Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) wil de provincie in met een 'gecombineerde kansenkaart' en een 'praatplaat', om zo inwoners en gemeenten te overtuigen van het belang van meer windmolens op land en andere vormen van duurzame energie.

Bijval

Ze krijgt bijval van fractievoorzitter Arjen Nolles van diezelfde partij. 'Het is een positieve ontwikkeling om het concentratiebeleid los te laten. De stad Groningen wil windmolens, de molens moeten niet alleen in Oost-Groningen of andere delen van onze provincie komen.'
De Partij voor het Noorden-voorman refereert echter nog aan het betoog van D66-fractievoorzitter Henri Schijf. Die gaf enkele weken geleden aan dat de doelstelling gehaald moet worden en de provincie desnoods 'een stevig gesprek' met de gemeenten moet voeren om die doelstelling te halen.
'Dorpsraden geven nu een stemadvies om niet op bepaalde partijen te stemmen', laat Zwiers weten. 'Dat doen ze niet gauw. Ik zeg: provincie, bezint eer ge begint.' Ook de VVD is helder: geen windmolens op land erbij.
Homan wil zover niet gaan. 'We willen met gemeenten en inwoners in gesprek. Zij geven aan wat ze willen.'