Homan: 'Windmolenboete nog niet aan de orde'

© Jos Schuurman/FPS
Een zogeheten windmolenboete zit er volgens gedeputeerde Nienke Homan niet aan te komen. De boete zou betekenen dat als er minder windmolens worden neergezet dan afgesproken, het verschil wordt verdubbeld.
De Raad van State zette woensdag een streep door het windpark met zestien windturbines in Delfzijl Zuid. Volgens de Raad van State is de procedure niet goed uitgevoerd.

Opgave

'Dit hadden we absoluut niet verwacht, anders hadden we dit niet zo gedaan. Wat het nu precies inhoudt, kan ik niet inschatten. Maar het is wel jammer, ook met de opgave die we hebben', zegt Homan.
De opgave is 855 megawatt voor 2020. Op de vraag in hoeverre het niet doorgaan van deze windturbines daar een streep door zeggen, vertelt Homan: 'Die ambitie blijft. We hebben in 2012 afgesproken dat we 855 megawatt zullen opwekken in Groningen.'

'Hard aan gewerkt'

'Daar hebben we de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt. Gekeken hoe je op de beste manier kan zorgen voor inspraak, bijeenkomsten georganiseerd. We hebben allerlei afwegingen gemaakt, ook in overleg met Provinciale Staten.'
'Vervolgens geef je er uitvoering aan op de best mogelijke manier, en dan blijkt dat het niet goed is. Dan moet het anders.'
Er zijn nog twee grote windparken die vergund moeten worden. Het gaat om de windparken bij de N33 en Eemshaven west. 'We hadden er dus acht, en nu dus één waar een streep door is gezet. Dat wordt wel spannend', zegt Homan.

Boete

Een mogelijk gevolg is dat alles wat niet gehaald is vóór 2020, verdubbeld kan worden. 'Het is niet reëel dat die boete er aan zit te komen, we lijken het wel te gaan halen. Maar die twee parken die nog vergund moeten worden', vertelt Homan.
De windmolens hebben elk een vermogen van drie tot vier megawatt per stuk, in totaal ongeveer zestig megawatt. 'Dat is een behoorlijke slok op een borrel', vertelt Homan hierover. 'We hebben een buffer, maar dat betekent dat er niet te veel mis moet gaan.'
Ze heeft geen andere plekken op het oog waar de eventuele boete verzilverd kan worden. 'We hebben wel nieuw beleid voor wind, maar dat ging om de grotere opgave die we onszelf hebben gesteld. Maar we moeten eerst goed kijken wat deze uitspraak betekent.'