Gevolgen droge zomer blijven merkbaar: 'De grondwaterstand is nog steeds laag'

Het was afgelopen zomer erg droog
Het was afgelopen zomer erg droog © Jannes Wiersema
Waterschap Noorderzijlvest heeft de aanpak van de droogte van afgelopen zomer geëvalueerd om daar lessen uit te trekken. Wat ging er goed en wat kan er beter?
'In het landbouwgebied richting de Eemshaven hadden we het probleem dat het wat krapper werd met de watertoevoer. Dat had te maken met heel veel plantengroei in de watergangen daar', zegt bestuurder Douwe Hollenga over een van verbeterpunten.
'Dat zijn dingen waarmee we in het beheer en het onderhoud rekening moeten houden. Als we op die plek onvoldoende aan onderhoud doen, kan dat problemen geven bij langdurige droogte.'

Druk en leerzaam

Voor de medewerkers van Noorderzijlvest was de droge periode druk en leerzaam, zegt Hollenga.
'Normaal ben je bezig water af te voeren, nu omgekeerd. Ze moesten er juist voor zorgen dat er op cruciale plekken genoeg water voorhanden was, zodat de natuur en de landbouw er geen schade door lijden.'

Minder last dan Hunze en Aa's

Noorderzijlvest had minder last van de droogte dan Hunze en Aa's, het andere waterschap dat in Groningen actief is.
'Wij hebben ook niet zo veel hoge zandgronden. Dat we ons watersysteem op orde konden houden is voor een belangrijk deel te danken aan het feit dat we gebruik konden maken van water uit het IJsselmeer. Daardoor was het bij ons bijvoorbeeld niet nodig om een beregeningsverbod in te stellen. We konden het water overal goed naartoe krijgen.'

Kosten

Hunze en Aa's maakte door de droogte 405.000 euro aan extra kosten. Bij Noorderzijlvest 'valt dat wel mee', zegt Hollenga.
'We hebben wel extra mankracht ingezet, maar dat konden we met de eigen mensen opvangen. Het was wat lastig met de vakantieperiode, maar onze mensen gingen er echt voor. Daardoor zijn wel wat andere werkzaamheden naar achteren geschoven, want de prioriteit lag bij het opvangen van de droogte.'

Droogte nog niet voorbij

De recorddroogte van de zomermaanden ligt alweer enkele maanden achter ons, maar de gevolgen zijn nog merkbaar.
'De grondwaterstand is nog steeds laag. Het is al een stuk bijgetrokken, maar het is nog steeds laag', constateert Hollenga.
De grondwaterstand moet het vooral hebben van regenwater, extra binnenlaten van IJsselmeerwater is daarom niet de oplossing.
'Dat heeft maar een heel geringe invloed op het grondwaterpeil. Als het droog blijft, beginnen we het volgend seizoen al met een negatieve stand van zaken. Maar daar gaan we op dit moment nog niet vanuit.'