Rijkswaterstaat kan overeenkomst zuidelijke ringweg opzeggen

Als de zuidelijke ringweg in Groningen te laat wordt opgeleverd, dan kan Rijkswaterstaat de aannemerscombinatie Herepoort een boete opleggen tot 15.000 euro per dag. Ook kan de dienst betalingen opschorten.
Dat staat in documenten waarin tot in detail wordt ingegaan op het project, de zogeheten basisovereenkomst en vraagspecificatie. RTV Noord vroeg de stukken op bij Rijkswaterstaat. Het bleek een lijvig pakket toen we het op de papierweegschaal legden:

Afspraken

In de papieren wordt tot in detail ingegaan op werkzaamheden en hoe deze moeten worden uitgevoerd. Ook staan er afspraken in over de manier van samenwerking. In de overeenkomst staat dat Rijkswaterstaat na opzeggen van de overeenkomst het recht heeft op een schadevergoeding en de werkzaamheden door een andere aannemer mag laten uitvoeren.
De overeenkomst is gebaseerd op een standaardovereenkomst voor grote bouwprojecten. Daarin staat dat Herepoort het recht heeft op vergoeding van de kosten die de aannemer maakt als er onvoorziene omstandigheden zijn, waardoor je mag verwachten dat ook Rijkswaterstaat moet inschikken. Bij een juridisch steekspel kan het aan de rechter zijn om hier een oordeel over te vellen .
De drie kilo aan paperassen heeft kennelijk niet voorkomen dat Rijkswaterstaat en de aannemers het oneens werden over de uitleg van onderdelen van de overeenkomst.

Samenwerking Herepoort en Rijkswaterstaat

De betaling aan Herepoort gebeurt in termijnen van vier weken. Voorafgaand aan zo'n termijn moet de aannemerscombinatie een rapport aanleveren bij Rijkswaterstaat over de voortgang van het project. Daarin staan acties die ondernomen moeten worden, een risico-inventarisatie en een beschrijving van eventuele klachten en andere knelpunten. Alleen al de inhoudsopgave van dat rapport is bijna één A4'tje lang.
Gedeputeerde Fleur Gräper zei donderdagmiddag dat onder andere naar de betalingstermijn van vier weken wordt gekeken, net als naar andere opties om de financiële spanningen tussen de aannemerscombinatie en opdrachtgever te verminderen.

Tot in detail

Het overgrote deel van het pak papier bestaat uit specificaties van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. In schema's staat wat en wanneer er precies iets moet gebeuren.
Het gaat om tienduizenden specifieke eisen. Ook foto's en illustraties worden gebruikt om te laten zien welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, en wie dit moet controleren op wat voor manier.

Werk ligt stil

De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg liggen al maanden voor het grootste deel stil, op enkele plaatsen wordt wel gewerkt. Een commissie onder leiding van professor Hertogh onderzocht de mogelijkheden om de plooien glad te strijken en weer te beginnen met de werkzaamheden.
De commissie maakte donderdagmiddag het rapport bekend. 'Wij hebben met elkaar geconstateerd dat er voldoende vertrouwen is om door te gaan', zegt Gräper. Op 1 april moet er een nieuw plan van aanpak liggen. Tot die tijd gaan de voorbereidende werkzaamheden door.

Boetes

In de oorspronkelijke overeenkomst wordt 31 december 2021 genoemd als uiterste opleverdatum van de zuidelijke ringweg.
Een deel van de wegen kan volgens de overeenkomst een jaar eerder in gebruik worden genomen. Er staan boetebedragen op, als die datums niet worden gehaald. Voor iedere dag dat de werkzaamheden vertraagd zijn na 31 december 2020, is de boete 15.000 euro. Exclusief BTW. Het is niet bekend of deze datums blijven staan, of intussen zijn aangepast.
Tijdens de persconferentie wilde Gräper geen antwoord geven op de vraag of de betalingen in de afgelopen maanden zijn opgeschort.
Reageren op dit artikel? Mail naar cbakker@rtvnoord.nl. Veilig communiceren? Gebruik Wire en neem contact op met cwbbakker.