'Voldoende vertrouwen' om door te gaan met aanleg zuidelijke ringweg

De aanleg van de zuidelijke ringweg rond de stad Groningen kan zonder aanpassingen in het contract doorgaan. Dat zegt de commissie die onderzoek deed naar de impasse die is ontstaan rond de Ring Zuid.
'Wij hebben met elkaar geconstateerd dat er voldoende vertrouwen is om door te gaan', zegt gedeputeerde Fleur Gräper namens de opdrachtgever. 'De komende maanden willen we (opdrachtgever en aannemer - red.) in gesprek met elkaar om te kijken of we de aanbevelingen kunnen omzetten in afspraken.'

Werkzaamheden niet volledig hervat

Op 1 april moet er een nieuw plan van aanpak liggen. Tot die tijd gaan alleen de voorbereidende werkzaamheden door. Voordat de werkzaamheden volledig hervat worden, moet er eerst met elkaar gesproken worden. Bekijk hier alle aanbevelingen.

Wie draait op voor de meerkosten?

Volgens de commissie zou de 'financiële spanning' uit het project moeten. Het gaat onder meer om de vraag: wie draait op voor de meerkosten? De aannemer en de opdrachtgever gaan nu bekijken hoe dat gedaan kan worden. Gräper wil namens de opdrachtgever nog niet vooruit lopen op die aanbeveling.
De commissie wil ook niet vooruit lopen op de maatregel die rust rondom de financiën moet creëren. 'Het is aan de mensen zelf om de spanning eruit te halen. Wij hebben wel op onderdelen van de financiën en planning specifieke aanbevelingen gedaan.'

Samenwerken

'Waar een wil is, komt een weg', stelt de adviescommissie, die onder leiding staat van hoogleraar Infrastructuur Marcel Hertogh van de TU Delft. Hij ziet dat de partijen moeite hebben om het werk onder controle te krijgen.
'Partijen hebben wel contact, maar werken niet echt samen.' Volgens de commissie kan het project onder meer alleen weer op koers worden gebracht als de partijen écht gaan samenwerken.
'Het project heeft behoefte aan voortgang, aan de slag met elkaar. Het komt erop neer dat je vertrouwen moet hebben in elkaars werkwijze. Vertrouwen is een hele goede basis', zegt Hertogh.

Andere leden

Naast Hertogh bestaat de commissie uit twee leden die door de aannemer naar voren zijn geschoven en twee leden die door de opdrachtgever zijn aangewezen. De commissie moest met oplossingen komen om de verbouw van de zuidelijke ringweg vlot te trekken.
De uitkomsten worden gepresenteerd (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Niet op één lijn

Het instellen van een speciale adviescommissie was nodig omdat de opdrachtgever (provincie, gemeente en Rijkswaterstaat) en aannemerscombinatie Herepoort niet op één lijn zaten.

Geen zomerstremming

Dat beide partijen niet op dezelfde lijn zaten werd onder meer duidelijk toen de zomerstremming niet door ging. De weg zou vijf weken dichtgaan, zodat de aannemer werkzaamheden kon uitvoeren waarmee een jaar van de oorspronkelijke drie jaar vertraging ingelopen kon worden. 
Aannemer Herepoort was van mening dat de stremming door kon gaan, de opdrachtgever dacht er anders over. 'We willen het alleen doen als het verantwoord is en veilig. Op basis van wat we aangeleverd kregen is dat niet het geval', liet wethouder Paul de Rook (D66) namens de opdrachtgever destijds weten. Daarmee was de zomerstremming van de baan.