Wiebes: 'Budget voor versterking is geregeld'

© Jos Schuurman/FPS
Minister Wiebes zegt in de Tweede Kamer dat het budget voor de versterkingsopgave is geregeld. 'Er is geen financieringsvraagstuk', zegt hij.
Wiebes reageert woensdag tijdens een vergadering over de gaswinning in Groningen op vragen van CDA-Kamerlid Agnes Mulder. 'Ik hoor dat er nog gewacht wordt op financiering voor de versterking van de 1.588 groep. Dit is toch onbestaanbaar? Hoe kan dit?'

Informatieavonden in Loppersum

Mulder refereert aan de informatieavonden die de afgelopen dagen in de gemeente Loppersum werden gehouden. Elke avond is de boodschap van wethouder Pier Prins (CDA) en een medewerker van de NCG hetzelfde: de capaciteit en het geld zijn belangrijke randvoorwaarden die nog niet voor elkaar zijn.
Prins heeft tijdens één van de avonden gezegd dat hij het een vertragingstactiek vindt van de minister. 

Inzet van budget

Volgens Wiebes is het geld gewoon beschikbaar. 'De regio en de corporaties spreken in aanwezigheid van BZK (ministerie van Binnenlandse Zaken - red.) over de inzet van het budget. Het gaat niet over het bij elkaar krijgen van het budget.'
De minister zegt de financiering met de NAM geregeld te hebben. 'Wat nodig is voor de veiligheid, dient beschikbaar te zijn', zegt Wiebes. 'Is er meer nodig? Dan is er meer nodig!'

Achterdeur

Het is een publiek geheim dat de NAM alleen wil betalen voor de onveilige huizen. Dat betekent dat Wiebes aan de achterdeur met het gas- en aardoliebedrijf moet uitvechten welke gebouwen onveilig zijn.
Om te voorkomen dat het een langlopende en ingewikkelde discussie aan de achterdeur blijft, wordt gewerkt aan een nieuwe organisatie. Onafhankelijke techneuten die worden ondergebracht bij het Tijdelijk Instituut Versterkingsopgave (TIVO) gaan toetsen welke huizen veilig of onveilig zijn. Zij brengen advies uit aan de minister, dat hij kan gebruiken voor de onderhandelingen met de NAM.
Het duurt nog even voordat het nieuwe instituut daadwerkelijk bestaat. Tot die tijd neemt het Staatstoezicht op de Mijnen deze rol op zich.