Subsidie voor sloop blijft mogelijk in Pekela

© Flickr/Karlis Dambrans (Creative Commons)
De gemeente Pekela gaat de sloop van 'slechte' woningen stimuleren door de bestaande sloopsubsidie met een extra jaar te verlengen.
Pekela wil een deel van het woningenbestand vernieuwen.
'De subsidieregeling kan een steuntje in de rug zijn. Het college hoopt dat hiermee slechte woningen verdwijnen', zegt wethouder Hennie Hemmes.

Voorwaarden

Per woning kan een bedrag van maximaal 10.000 euro worden aangevraagd. Hiervoor moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Woningen moeten bijvoorbeeld op het grondgebied van de gemeente Pekela staan. Ook moeten woningen voor 1970 zijn gebouwd.
Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2019 worden ingediend bij de gemeente Pekela.