Coalitie Het Hogeland bereikt akkoord en gaat voor toegankelijke gemeente

In de nieuwe gemeente Het Hogeland is er een coalitieakkoord bereikt. Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en de PvdA zijn het erover eens dat de koers moet zijn: een toegankelijke gemeente, die dicht bij de inwoners staat.
De partijen hebben daartoe een document opgesteld met als titel: 'Eenheid in verscheidenheid'.

Speerpunten

In dit akkoord staat omschreven waar de gemeente op gaat inzetten. Een aantal speerpunten zijn: veiligheid voorop in het versterkingsprogramma, betaalbare zorg, een participatieve samenleving, maximale samenwerking met inwoners en een sterkere samenwerkings positie in de regio.

Dorpswethouders

Het Hogeland krijgt daarnaast gebiedswethouders. Elke wethouder wordt verantwoordelijk voor een aantal dorpen. Het nieuwe college wil zo het contact met alle dorpen versterken.
De gemeente krijgt vier fulltime wethouders. Dit zijn: Eltjo Dijkhuis (GemeenteBelangen), Kristel Rutgers (CDA), Harmannus Blok (ChristenUnie) en Mariëtte de Visser (PvdA). Gaandeweg de raadsperiode wil het college kijken of dit genoeg wethouders voor het gebied zijn.

Coalitieakkoord

Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
- Zoveel mogelijk gasloos bouwen.
- Een grote (v)mbo-campus realiseren, waarbij jongeren en volwassenen makkelijk terecht kunnen voor (om)scholing. Deze moet in samenwerking met het bedrijfsleven gerealiseerd worden.
- Het vernieuwen van het minima- en armoedebeleid.
- Kleinschalige woonvormen voor ouderen realiseren.
- Nog meer samenwerking met de inwoners en ideeën van hen uitwerken en realiseren.
- Meer bezoekers trekken naar Het Hogeland, een verdere ontwikkeling van de vaarrecreatie en balans in natuur, landbouw, visserij en industriële bedrijvigheid.
- Meer gemeentelijke bestuurskracht en meer beleidsvrijheid van de provincie.

Installeren raad

Op 2 januari vergadert de nieuwe gemeente Het Hogeland voor het eerst in het gemeentehuis in Uithuizen. Dan worden de raad en de wethouders van de gemeente Het Hogeland benoemd en geïnstalleerd.